Geloftefees by die Voortrekkermonument

Nasionale Vrouemonument
November 28, 2013
Rasse-argumente benadeel Afrikanersaak
Desember 4, 2013

Op 16 Desember word die jaarlikse Geloftefees by die Voortrekkermonument gehou.

Die Gelofte

“Hier staan ons

voor die Heilige God van Hemel en aarde,

om ‘n gelofte aan Hom te doen dat,

as Hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee,

ons dié dag en datum elke jaar as dankdag,

soos ‘n Sabbat sal deurbring en

dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig

waar dit Hom behaag,

en dat ons aan ons kinders sal sê

dat hulle met ons daarin moet deel

tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte,

want die eer van Sy naam

sal verheeerlik word

deur die roem en die eer

van oorwinning

aan Hom te gee.”

P R O G R A M

Geloftediens 2013

 

 Programleier:

Hoofsekretaris van Die Voortrekkers

07:30         Hekke open   (Toegang gratis)

08:15         Samesang:                            

                     Sangleier:  Lukas de Kock

Orrelbegeleiding:  Tertia Knobel

08:30         Opneem van kollekte (Ten bate van die Voortrekkermonument)

09:00         Lees van die Gelofte

09:05         Geloftediens word gelei deur: Dr Wouter van Wyk

10:00         Afsluiting – wegpak van stoele

10:15         Bou van ATKV-wa voor die trappe van die Monument, deur lede van die ATKV

11:00         VTM Hoofhekke open vir algemene publiek (Volle toegang is betaalbaar)

12:00         Waarneming van die son op die Senotaaf

0 Comments

 1. Schalk W Jacobsz sê:

  Die gelofte is as volg in die amptelike joernaal van die uitgewekene Boere genotuleer:
  “en dat hy aan die Almagtige`n gelofte wou doen indien almal inwillig om, sou die Here ons die oorwinning gee, `n Huis ter nagedagtenis van Sy groot Naam te stig waar dit Hom sal behaag en dat hulle ook moes smeek om die hulp en bystand van God om hierdie gelofte verseker te kan volbring”
  Die gelofte is tydense die oggenddienste van die drie gemeentes in die laer duer die drie voorgangers, Cilliers, Landman & joubert, tydens die hoofgebed verwoord.
  Cilliers het die diens in Hoofkommandant Pretorius se tent gelei.
  Daar was ‘n totaal van 462 Boere in die kommando.

Laat 'n boodskap

error: Content is protected !!