MENEER DIE PRESIDENT, ONS SAL ONS NIE LAAT UITVEE NIE

In Afrika is versoening ʼn vloekwoord
April 28, 2015
Britse teoloë oor gemeenskap en individu
Mei 15, 2015

Danie Langner
Besturende Direkteur – FAK

Afrikaners staan vandag in die beskuldigdebank van die geskiedenis. Sonder ’n billike verhoor voor ’n onafhanklike regbank is ons klaar veroordeel en gevonnis.
• Historiese name van stede en strate word uitgewis.
• Selfs die geliefde Vrystaat se naam is aanstootlik.
• Kultuurgoedere wat nie gebreek, gesteel, verlê, vernietig of oorgeneem word nie, word verwaarloos.
• Afrikanergeskiedenis in skoolhandboeke word herskryf.
• Afrikanerkinders moet glo hulle voorouers was ’n mislukking.
• Afrikanerkinders moet glo hulle pa’s en ma’s, oupas en oumas was kriminele wat ’n misdaad teen die mensdom gepleeg het.

Dié soort hantering van geskiedenis is ’n klassieke gevallestudie van kulturele imperialisme. Die strategie van die ANC se kulturele imperialisme is duidelik: Afrikaners se historiese selfbeeld, kulturele selfvertroue en trots moet vernietig word. Deur Afrikanergeskiedenis te kriminaliseer, word diskriminerende regeringsbeleide en plundering van staatsbates deur korrupsie vergoeilik.

Meneer die President, my mense is nie ’n mislukking nie.
My mense het in dié land ’n voetspoor van hoëfunksieprestasies en hoëfunksiebesluite wat strek oor 300 jaar.

Daar is baie wat hulle mond uitspoel oor wat Afrikaners kwansuis gesteel het, maar kyk eerder wat het Jan en sy nasate na hierdie kontinent gebring:
• Die Romeins-Hollandse reg
• Demokratiese tradisie
• Voedselsekerheid deur moderne landboumetodes
• Wêreldklas-universiteite
• Infrastruktuur met meer fabrieke, teerpaaie en spoorlyne as in die hele Afrika saam
• Die mees gevorderde bankwese in Afrika
• Uitnemende skole
• Hospitale en
• Navorsingsingsinstansies.

Elkeen van hierdie hoëfunksiemonumente maak my trots.

Ons hou vandag ’n krisisberaad oor die krisis waarin u regering ons pragtige land en sy uitsonderlike gemeenskappe gedompel het. Ons geskiedenis wys dat krisisse ons nie skrik maak nie. Krisisse maak ons sterker.

Afrikaners het die krisis van Britse imperialisme met onderskeiding geslaag en ons sal ook die kulturele imperialisme van u regering met onderskeiding slaag.

Meneer die President, die krisis wat u geskep het, het Afrikaners reeds gehelp om die volgende te doen:
• Om anderkant die ou regs/links/KP/NP-verdelingslede van die vorige eeu te tree en nuut saam te werk.
• Om ou Afrikaner-instellings af te stof en nuwes te stig wat uitnemend presteer.
• Om as kultuurgemeenskap te herontdek dat daar meer is wat ons saambind as wat ons verdeel.
• Om ’n nuwe Afrikaner-middelgrond te skep.
• Om vandag steeds onbeskaamd trots Afrikaner te wees.

Krisisse het nog altyd vir Afrikaners die geleentheid gebied vir selfverwerkliking.
NP van Wyk Louw het gesê ons is ’n volk met baie jeugde.
’n Volk wat in elke krisis die verantwoordelikheid aanvaar om vry en regop te loop, om met verbeelding die klipbanke van ou denke weg te breek, sodat die skoon water van helder dink en doen weer die woestyn kan bevrug.

Ons is vandag minder, maar sterker met
• Uitnemende instellings
• Selfdoenplanne
• Uitvoervermoë

Ons geskiedenis wys dat Afrikaners baie vinniger as wat mense kan brand, breek, vernietig, beskuldig, nuwe momente kan skep en nuwe monumente kan bou.
• Ons staan nie in ’n hoekie en hoop op die genade van ander nie.
• Ons fokus nie op ’n reaktiewe taalstryd nie, maar skep taalstrategieë vir nuwe groeifases van Afrikaans.
• Ons staan nie in die engtes van stagnerende politieke ingenieurswese nie, ons werk vir kulturele vryheid waar alle gemeenskappe self kan besluit.
• Ons isoleer nie onsself nie, maar beweeg, ontgin, orden, skep en bou die hele Afrika vol.
• Ons werk en sorg vir ons gemeenskap, maar streef na goeie verhoudinge met alle gemeenskappe en werk graag saam aan ons gemeenskaplike belange.
Dit is vir sommige moraliste ’n stokperdjie om vanuit hulle akademiese ivoortorings en huise van glas Afrikaners te etiketteer as regs, benepe, verstok, oudmodies en eksklusief.
• Hulle vind dit tot vervelens toe nodig om Afrikaners met ’n polities-korrekte moralisme te kapittel.
• Hulle is egter siende blind vir hulle eie blindekolle, naamlik dat hulle met ou woorde en ou konsepte en ou kaarte en ou denke van ’n vorige eeu oplossings vir die 21e eeu wil vind.
• Selfs al verfoei hulle dit, bly Apartheid hulle enigste kompas vir die toekoms. Dit is al waaroor hulle kan dink, skryf, praat en Afrikaners aan kan meet.

Dit is presies ook die rede waarom hulle self geen positiewe momente kan skep nie en self geen nuwe monumente kan bou nie.

Verf kan afwas, openbare beelde kan met doringdraad beveilig word, vandale kan tronk toe gaan, maar die breekwerk en die skade wat die selfaangestelde polities-korrekte moraliste ter ondersteuning van die ANC-beleid aan Afrikaanse monumente van uitnemendheid gedoen het, is feitlik onherstelbaar. Dink maar net aan wat die afgelope maande by die Pukke, Tukkies ander plekke met Afrikaans gebeur. Dit is ’n tragedie. Dit is om van te huil.

Hulle kan etiketteer, moraliseer, kapittel soos hulle lus het, maar die waarheid is dat Afrikaners trotste, oopkop, gemaklike, verantwoordelike, hardwerkende, middelgrondsoekende, vredeliewende mense is. President Steyn het gesê ons is ’n volk van gesinne en families.

Ons is mense wat ons verantwoordelikheid teenoor die land en al sy mense sal nakom.

Ons sal ons verantwoordelikheid teenoor ons kinders nakom.

Meneer die President, u en u kulturele imperialiste moet kennis neem dat ons nie ons geskiedenis sal oorlaat aan die grys middelmatigheid van ’n gewaande, polities-korrekte professionele neutraliteit nie.
• Ons sal die pen opneem en boeke skryf.
• Ons sal artikels publiseer.
• Ons sal op verhoë staan en ons groot stories en heldeverhale vertel.
• Ons sal ons geskiedenisstories op internet en sosiale media versprei.
• Ons sal ons geskiedenis terugvat.
Nie met arrogansie of selfverheerliking nie, maar met eerlikheid.

Ons storie, geskryf oor drie eeue, wys duidelik ons is bouers, nie brekers nie. Ons skep momente en bou monumente. Elke monument is ’n uitroepteken van:
• Ons Intellektuele prestasies
• Ons Identiteitstradisie
• Ons Aristokratiese ideale
• Ons Geloofvertroue in God wat voorsien

Momente skep en monumente deur selfdoenaksies bou, is deel van ons historiese DNA. Vandag is ’n moment. Deur ons selfdoenaksies word hier reeds nuwe monumente vir ons nageslag gebou.

As jy iets wil uitvee, dan moet dit stilstaan, dan moet dit staties wees, sodat jou uitveër die stilstaande lyne kan uitvee. Ons denke en dade is elke dag aan die roer en aan die beweeg. Jy kan nie ’n bewegende perd op galop uitvee nie.

Nie Willem Adriaan van der Stel, Milner, Lord Roberts óf Kitchener het ’n groot genoeg uitveër gehad om ons selfdoenmonumente uit te vee nie.

Meneer die president, u sal ook ontdek ONS SAL NIE UITGEVEE WORD NIE!

0 Comments

 1. Lizan Burger sê:

  Fantastiese toespraak! Verwoording van meeste Afrikaners se gevoel!

 2. Christine Stoman sê:

  Absoluut skitterend en vars!
  Gelukwense uit Namibië.

 3. James van Zyl sê:

  Baie dankie vir hierdie sterk standpunt en die verwoording van hoe en wat ons voel en glo .

 4. Arnold sê:

  Pragtig, en volkome waar.

 5. Zirk sê:

  Ek soek MEER van hierdie soort uitlatings in die OPENBAAR. En ek sal meehelp om hierdie boodskap te verkondig.

 6. Benito Odendal sê:

  Fantasties Danie…Hoe lekker klop my Afrikaner hart nou !!!….Die golf van reguit praat en handskoene af NA die spitsberaad en die OEMF daarvan !! ,Sjoe dit is sooo vars , sooo nuut , soooo meer waardevol , sooo meer reguit , soooo meer met murg in die pype en dem… sooo verblydend en sooo dem welkom !!!….Ons moet net WEIER om in die politiek korrekte- slaggate van die liberales te trap SOOS Amerika wat se fondamente tans, onder katastrofiese druk as gevolg van liberales se mooi praatjies , soet broodjies , voetjie voetjie spelery en gemaklike wegkyk politiek ,… baie , baie dreigend KRAAK !!!! Om die skelm ,die korrupte, die skynheilige , die bedrieer , die verdraaier van feite ,die luiaard , die parasiet , en die swakkeling.op sy dem NAAM te noem en hom OPENLIK aan te vat op elke moontlike podium IS DIE REGTE DING…. ” ek hou van ‘n man wat sy man kan staan….’n slag kan slaan !!! “……Basuin dit uit , vlek sy slu planne tot die been toe oop , wys sy leuens duidelik uit en bewys die waarheid , bewys sy skeinheiligheid en geslepe karakter, ontbloot sy slu agendas en bewys sy fundamentele swakhede en onvermoe…DIT is hoe jy ‘n slang hanteer want jy MOET weet hy GAAN jou pik al gee jy hom die beste kos en die soetste water , die beste omgewing die beste versorging wat jy kan , al is
  jy hoe goed en hoe vriendelikmet ‘n slang…..PIK GAAN HY VIR JOU PIK…..DIT IS IN SY NATUUR…hy kannie en SAL nie anders nie !!!……..Papbroek praaitjies en mooi sinnetjies is hopelik nou iets van die verlede en soos Danie se ” Uitvee gaan hulle ons NIE uitvee nie ” Ons HET nog ALTYD ons man gestaan en ons SAL weer dieselfde doen !!!…..jy het mos doringboompie…..luister mooi !!!… hoor jy die magtige dreuning ? !!!

 7. André Alkema sê:

  ‘n Gepaste toespraak vir ‘n gepaste tyd.

  Dankie Danie. Ons sal ons nie laat uitvee nie.

  Ons voorouers het ‘n land gebou waar daar nie ‘n land was nie, toe hulle die Noordsee terug gedruk het met die bou van dyke, kanale en windmeulens. Daardie genialiteit is nog steeds in ons are.

 8. Ds, Dirk Stoltz, Tzaneen. Emeritus sê:

  In aansluiting by die besondere rede van die Besturende Direkteur, Mnr. Langner.
  Wat gesê is, is loutere waarheid!! Mag ons eie mense hierdie insigte lees, begryp en deel met ons kinders wie se geskiedenis geskrywe is in ons harte. Die ANC kan dit nie uitvee of uitwis nie, net soos hulle ons nie sal kan uitwis nie. Hoe gouer die regering hierdie dinge besef en liewer met ons wil saamwerk aan ‘n gemeenskaplike toekoms vir almal in ons land, hoe beter.
  Ons geskiedenis kan ook nie uitgevee word nie. Dit moet erken en waardeer word vir wat dit vir Suid Afrika en AL st mense beteken en teweeg gebring en tot stand gebring het. Dis nie net monumente wat gerespekteer word nie, maar ook die hele infrasturktuur, soos die Hospitale wat nou leeg staan. Dankie, ds. Dirk Stoltz

 9. Jaco sê:

  Ware woorde

 10. altha schutte sê:

  ONS SAL ALTYD TROTS SUID AFIKAANS WEES JY DRUK ‘N KURK PROP ONDER DIE WATER MAAR HY SKIED ALTYD WEER OP

Laat 'n boodskap

error: Content is protected !!