Die FAK gee jaarliks erkenning aan begaafde studente wat op hierdie vakgebied presteer. Die sluitingsdatum vir alle beurse is 15 November. Aansoekvorms is op aanvraag by die FAK-kantoor beskikbaar (Mev Sarie Marais – sariem@fak.org.za of 012 301 1777).

FAK/Mimi Coertse Sangbeurs

‘n Nuwe toevoeging tot die FAK Musiekbeurse is die FAK/Mimi Coertse Sangbeurs wat in 2006 vir die eerste keer toegeken sal word. Me Coertse het hierdie beurs in die lewe geroep met die doel om sangstudente tussen die ouderdomme 18 tot 25 (nie professionele persone nie) in staat te stel om hulle sangtalent verder te ontgin.

AANSOEK-FAK-MIMI-COERTSE

Gawie Cillié/FAK Junior Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1 per jaar) bestaan uit ´n kontantbedrag van R2000 en ´n sertifikaat. Hierdie beurs word toegeken aan Laerskoolleerders.

AANSOEK-JNR

Gawie Cillié/FAK Hoërskool Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1) bestaan uit ´n kontantbedrag van R2000 en ´n sertifikaat. Hierdie beurs word toegeken aan Hoërskoolleerders.

AANSOEK-HS

FAK Senior Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1) bestaan uit ´n kontantbedrag van R8000, toegeken aan ´n begaafde musiekstudent wat die Unisa-eksamens met sukses geslaag het en reeds besig is met graadstudie in Musiek.

AANSOEK-SENIOR

FAK/UV Musiekbeurs

Twee beurse ten bedrae van R2000 elk. Die beurse word uitbetaal na bewys van studenteregistrasie by Universiteit Vrystaat.

AANSOEK-UV-EN-US

FAK/Stellenbosch Musiekbeurs

Twee beurse ten bedrae van R4000 elk. Die beurse word uitbetaal na bewys van studenteregistrasie by Stellenbosch Universiteit.

AANSOEK-UV-EN-US1