Die FAK gee jaarliks erkenning aan begaafde studente wat op hierdie vakgebied presteer. Die sluitingsdatum vir alle beurse is 15 November. Aansoekvorms is op aanvraag by die FAK-kantoor beskikbaar (Mev Sarie Marais – sariem@fak.org.za of 012 301 1777).

FAK/Mimi Coertse Sangbeurs

‘n Nuwe toevoeging tot die FAK Musiekbeurse is die FAK/Mimi Coertse Sangbeurs wat in 2006 vir die eerste keer toegeken sal word. Me Coertse het hierdie beurs in die lewe geroep met die doel om sangstudente tussen die ouderdomme 18 tot 25 (nie professionele persone nie) in staat te stel om hulle sangtalent verder te ontgin.

AANSOEK-FAK-MIMI-COERTSE

Gawie Cillié/FAK Junior Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1 per jaar) bestaan uit ´n kontantbedrag van R2000 en ´n sertifikaat. Hierdie beurs word toegeken aan Laerskoolleerders.

AANSOEK-JNR

Gawie Cillié/FAK Hoërskool Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1) bestaan uit ´n kontantbedrag van R2000 en ´n sertifikaat. Hierdie beurs word toegeken aan Hoërskoolleerders.

AANSOEK-HS

FAK Senior Musiekbeurs

Die beurs (slegs 1) bestaan uit ´n kontantbedrag van R8000, toegeken aan ´n begaafde musiekstudent wat die Unisa-eksamens met sukses geslaag het en reeds besig is met graadstudie in Musiek.

AANSOEK-SENIOR

FAK/UV Musiekbeurs

Twee beurse ten bedrae van R2000 elk. Die beurse word uitbetaal na bewys van studenteregistrasie by Universiteit Vrystaat.

AANSOEK-UV-EN-US

FAK/Stellenbosch Musiekbeurs

Twee beurse ten bedrae van R4000 elk. Die beurse word uitbetaal na bewys van studenteregistrasie by Stellenbosch Universiteit.

AANSOEK-UV-EN-US1

Sluit Aan By Die FAK

Sluit vandag aan by die FAK. Voltooi die onderstaande vorm en ons stuur vir u al die besonderhede.

Naam en Van

Epos Adres

Kontak Nommer


Please leave this field empty.

Samewerkingsooreenkoms met Marnixring

MarnixringDie Marnixring Internationale Serviceclub vzw (hierna Marnixring ) is ’n kultuurorganisasie in die Lae Lande (Frankryk, België, Nederland) wat hom, soos die FAK, beywer vir die verspreiding en behartiging van die Afrikaanse en die Nederlandse taal en kultuur.

Einde April het die besturende direkteur van die FAK, dr. Danie Langner, en die voorsitter van Marnixring Internationale Serviceclub (MRIS), Jan Verleysen, ’n samewerkingsooreenkoms aangegaan.

Daarin word gestel dat die gemeenskaplike grond van beide organisasies aangaande die verspreiding en behartiging van die Nederlandse en Afrikaanse taal en kultuur, aanleiding gee tot die samewerking tussen beide kultuurorganisasies.

Die organisasies het ooreengekom dat hulle hul onderskeie netwerke aan mekaar beskikbaar sal stel. Die FAK sal die sentrale punt van kontak in Suid-Afrika wees vir die Marnixring en die Marnixring sal die FAK ondersteun by projekte in Vlaandere.

Besoek gerus hulle webbladsy vir meer inligting.

www.marnixring.org

Gesels Met Die FAK

Voltooi asb die onderstaande vorm asook u boodskap en ons kommunikeer spoedig met u.

Naam

Epos Adres

Selfoonnommer

Boodskap


Please leave this field empty.