FAK-Publikasies

NJ HOU KOERS
Mei 9, 2017
NP van Wyk Louw en die derde Afrikaner
Mei 10, 2017

Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae

R200.00

Category:
Beskrywing

Redakteurs: Danie Goosen

Prys: R200

Verskyningsdatum: Maart 2015

ISBN:  978-0-994-66180-7

Formaat: 140 x 205 mm

Aantal bladsye:  444

Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae is ’n rigtinggewende boek waarin Danie Goosen die leser uitdaag om op ’n nuwe wyse oor gemeenskap na te dink. In aansluiting by die Westerse tradisie van filosofiese en teologiese denke maak die skrywer ’n eietydse voorspraak vir die gemeenskapsgedagte. Tegelyk gee hy praktiese antwoorde op die vraag hoe die veelheid van gemeenskappe, in besonder die Afrikaners as kultuurgemeenskap, vandag tot hul reg kan kom.

Goosen toon hierin aan dat die gemeenskapsgedagte ons in staat stel om vandag anders oor die menslike toestand te dink. Trouens, Oor gemeenskap en plek bied die moontlikheid om die uitgangspunte van die heersende ideologie en politieke orde grondig te hersien en anderkant die beperkinge daarvan te tree.

Danie Goosen is professor in godsdienswetenskap aan UNISA. Die meeste van sy publikasies hou verband met die raakvlakke tussen die godsdiens- en die politieke filosofie. Hy is sedert 2004 voorsitter van die FAK

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae”
error: Content is protected !!