U word hartlik uitgenooi na ʼn oop gesprek oor ʼn Teologiese besinning oor die ANC se Nasionaal Demokratiese Rewolusie (NDR).

Plek: Centurion Raadsaal

20 April 2012

Koste R50 pp

 

Die Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) het sy ontstaan uit die struggle-era en is algemeen bekend as die ideologiese basis wat die regerende party as politieke vertrekpunt gebruik.  Die afgelope paar jaar word daar al hoe meer vanuit politieke kringe verwys na die belangrikheid van NDR, wat beteken dat die NDR opnuut van uiters groot belang vir die diskoers in Suid-Afrika word.

 

Aangesien die NDR ʼn direkte impak op elke Suid-Afrikaner het, en gegewe die feit dat ʼn groot aantal landsburgers hulleself as Christene beskou, begin die behoefte ontstaan dat daar ook ʼn Bybelse perspektief op die NDR gegee moet word.

 

Die FAK, in samewerking met AfriForum, bied op Vrydag 20 April 2012 ʼn geleentheid aan waar leiers uit die burgerlike samelewing en vanuit kerklike geledere hulle onderskeie gedagtes oor hierdie onderwerp kan deel.

 

 

09:30   Opening

Dr. Danie Langner (FAK)

 

09:45   Die NDR: ’n Rekonstruksie, interpretasie en toepassing

Prof. André Duvenhage (NWU)

 

10:30   Bybelse protes teen die NDR

Ds. Petrus Kriel (NGK-Ring Louis Trichardt)

 

11:00   Repliek

Prof. Danie Goosen (FAK)

 

11:30   Oop bespreking

Cornelius Jansen van Rensburg (AfriForum)

 

12:30   Die pad vorentoe

Dr. Danie Langner (FAK)

 

12:40   Afsluiting

 

12:45   Ligte middagete

 

Bevestig asseblief voor of op 16 April 2012 of u die geleentheid sal bywoon. Stuur gerus ‘n      e-pos of kontak Samantha Muller samantha@fak.org.za of 012 326 8646/ 012 301 1777, om u plek te bespreek.