Die Stichting voor Afrikaans het vanjaar deel van die FAK geword. Díe Stichting, wat die FAK se internasionale been is, het dit ten doel om die verhouding met die Lae Lande te versterk en om Afrikaanse kultuur- en taalbelange te bevorder.

Aan die een kant doen die Stichting dit deur in Suid-Afrika saam te werk met organisasies waarvan doelstellings aansluit by die Stichting s’n, soos die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (Sasnev), die Marnixring en die Orde van den Prince. Heelwat Suid-Afrikaanse organisasies het op die een of ander manier bande het met die Lae Lande. Samewerking en uitruiling van kennis kan vir daardie organisasies groot toegevoegde waarde beteken, met behoud van die afsonderlike organisasies se eie identiteite.
Naas samewerking en die uitbouing van vriendskaplike verhoudings met Suid-Afrikaanse organisasies, word daar ook goeie kontakte gesmee met amptelike organisasies soos die Nederlandse ambassade.
In die Stichting voor Afrikaans se visie speel die toeganklikheid van kennis ’n wesenlike rol by die uitbouing van die verhouding met die Lae Lande. Om dit te akkommodeer is die uitgawe van ’n maandelikse Nederlandstalige nuusbrief een van die Stichting se speerpunte. Ons nuusbriewe bevat hoëvlak-artikels oor onderwerpe wat betrekking het op Afrikaans, of op kwessies wat die Afrikaanse gemeenskap raak.
Die Stichting voor Afrikaans se netwerk in die Lae Lande word verder op verskeie maniere uitgebrei. Tydens ’n onlangse besoek aan die Lae Lande het die FAK se direksievoorsitter, prof. Danie Goosen, ’n besoek gebring aan Vlaamse parlementslede en enkele Europese parlementariërs. Ook het hy ’n gesprek gevoer met ’n aantal Nederlandse parlementariërs. Die belangstelling vir Afrikaans, Suid-Afrika en die FAK/Stichting voor Afrikaans was groot.
’n Besoek aan die Suid-Afrika-Huis en ’n ontmoeting met die Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) se voorsitter, Willem Bronkhorst, was ook konstruktief vir die uitbouing van ons netwerk.

Naas die nuusbrief lê die hooffokus by die JongerenProject (JP). Hierdie jare lange uitruilprogram tussen die Lae Lande en Suid-Afrika en Namibië word van vanjaar af georganiseer met die Stichting voor Afrikaans se ondersteuning. Die een jaar is ’n groep van 15 Afrikaanse studente die NZAV en die Vlaams Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting se gaste in die Lae Lande en die ander jaar (so ook in 2012) ontvang ons ’n groep van Nederlandse en Vlaamse studente. Die studente word op ’n maand lange in-dieptetoer deur die land geneem. Die verblyf by gasouers, die skakeling met Suid-Afrikaanse studente en die besoeke aan organisasies en instellings soos die parlement, skole en die Solidariteitbeweging voeg groot waarde toe tot die toer. Die deelnemende studente leer oor ’n relatief kort tydperk Suid-Afrika redelik goed ken.

Hierdie jaar word veral gebruik om ons netwerk en kontakte in sowel Suid-Afrika as die Lae Lande verder uit te bou en om projekte vir die volgende jare te eien. In hierdie nuusbrief sal ons verslag doen van die vordering met ons projekte.

Onlangs is Natasja le Roux aangestel as die Stichting se internasionale skakelbeampte. Tydens haar studie in Nederlands aan die Universiteit Leiden het sy kennis gemaak met die Afrikaanse letterkunde. In 2006 het sy deelgeneem aan die JongerenProject en die eerste keer Suid-Afrika toe gekom. Deur onder meer haar studie en haar blywende betrokkenheid by die organisasie van die JongerenProject het sy Suid-Afrika al hoe beter leer ken. Na ‘n paar langer verblyftye in Suid-Afrika het sy in 2009 hierheen getrek en is intussen met ’n Suid-Afrikaner getroud.

Sy is die eienaar van Tweespraak, ‘n Afrikaans-Nederlands taal- en adviesburo waarmee sy veral kultuurorganisasies bystaan met hul internasionale kommunikasie en strategie, wat sy nou vir die Stichting voor Afrikaans doen. Hierby kom haar kennis van sowel Nederland en Vlaandere as van Suid-Afrika goed te pas.

Kontak haar gerus indien u enige vrae met betrekking tot die Stichting of die Lae Lande het: e-pos: nleroux@fak.org.za