Die Sentrum brei uit . . . en uit . . . en uit

Deur Eugene Brink

Die N.P. van Wyk Louw-sentrum as die nukleus van die nuwe FAK het nou behoorlik sy vlerke begin span. Benewens die interne navorsing wat deurgaans deur die sentrum onderneem word, is talle inisiatiewe op die gebiede van onderrig en ideevorming vir die afsienbare toekoms beplan. Hier volg ’n oorsig.

Die Sentrum en die nuus-webwerf Maroela Media het kragte begin saamsnoer om ’n indiepte-afdeling op die webwerf te skep. Die naam van die afdeling, Standpunte, hou sterk verband met Van Wyk Louw aangesien dit die naam was van ’n gesaghebbende tydskrif wat hy in 1945 gestig het. Talle kenners gaan gereeld akademiese stukke lewer wat verband hou met die werk van die sentrum en sodoende bou aan ’n nuwe ideeraamwerk vir die Afrikaanse gemeenskap. Die hoofdoelwit van Standpunte sal wees om ’n hoëvlak-debat te ontketen oor sake wat die Afrikaanse gemeenskap ten nouste raak en uit hierdie bydraes nuwe idees en oplossings te laat ontkiem.

Die Sentrum gaan ook van Februarie 2013 af begin om ’n diploma in kulturele leierskap vir jong gegradueerdes in die Afrikaanse kulturele sektor aan te bied. Die kursus het ten doel om ’n nuwe geslag Afrikaanse leiers in kulturele leierskap op te lei en hulle met die vaardighede toe te rus om met nuwe idees en oplossings in talle sfere vorendag te laat kom.

Die kursus strek oor ’n jaar, waarvan sowat 9 maande aan klasse afgestaan word en 2 maande aan ’n mini-skripsie oor ’n onderwerp van die student se keuse. Die klasse sal een keer per maand aangebied word en uit ’n lesing, debatte en hersiening bestaan. Die kursus sal ook heelwat verpligte leeswerk insluit en hersiening sal deur middel van debatte in klastyd geskied. Elke lesing sal deur  verskillende kenners oor ’n bepaalde onderwerp aangebied word. Die kursus sal aanvanklik nie meer as 10 studente akkommodeer nie.

Die deelnemende studente se skripsies sal elke jaar na afloop van die kursus vervat word in ’n boek, wat dan deur die FAK uitgegee sal word. Die drie topskripsies sal deur die skrywers by ’n jaarlikse FAK-beraad gelewer word.

Daarbenewens is daar reeds ’n welstandsoudit begin om die toestand en posisie van die Afrikaanse gemeenskap en Afrikaans op talle vlakke te peil. Die volgende dimensies sal tydens die eerste verslag (beskikbaar einde 2012) ondersoek word:

•    Die ekonomiese waarde van Afrikaans
•    Die stand van Afrikaanse onderwys van pre-primêr tot tersiêre instellings
•    Die kulturele waarde van Afrikaans
•    Die tegnologiese wêreld in Afrikaans
•    Die politieke posisie van Afrikaans
•    Die maatskaplike posisie van die Afrikaanse gemeenskap
•    Die Afrikaanse taalgememeenskap in sport
•    Afrikaans in die kerk en godsdiens

Voorts bied die Sentrum ook navorsingshulp aan die res van die Solidariteit-Beweging deur middel van empiriese en ontledende navorsing. Dit sluit in die insameling van demografiese inligting en skep van meningspeilings, asook die formulering van nagevorsde antwoorde op brandende kwessies in die Afrikanergemeenskap.