Deur prof. Danie Goosen, Voorsitter: FAK-Direksie

Onlangs het prof. Danie Goosen, voorsitter van die FAK-direksie ‘n besoek gebring aan die Lae Lande. Lees gerus sy verslag oor hierdie inspirerende besoek.

My oorheersende indruk van die pas afgelope besoek van die FAK aan die Lae Lande is die hartlikheid, welwillendheid en goeie begrip wat ons onder ons vriende daar aangetref het.  My indruk is trouens dat ons op grond van hierdie ervaring met groot verwagting kan uitsien na ’n era van hegte verhoudinge en hartlike samewerking tussen die FAK en vriende van die Afrikaners in die Lae Lande.

Alvorens daar egter meer spesifiek na die FAK se besoek verwys word, is dit tog nodig om  na ’n ander gebeurtenis te verwys wat die FAK-besoek direk voorafgegaan het. Alhoewel waarskynlik min mense van sy bestaan bewus is, bestaan die Nederlandstalig-Afrikaansche Wijsgerig Genootschap (NAWG) nou reeds vir etlike jare.

Vanjaar het die NAWG sy jaarlikse konferensie tussen die 24ste en die 25ste Mei 2012 in Antwerpen gehou. Afgesien van  die interessante wysgerige referate wat tydens die konferensie gehou is, is dit binne die konteks van die FAK interessant om te weet dat die referate tydens die gebeure in sowel Afrikaans as Nederlands voorgedra is. Enkele lede van die FAK het ook aan die NAWG-konferensie in Antwerpen deelgeneem. Soos gewoonlik het hulle dit as ’n uiters sinvolle kontak met ons Nederlandssprekende vriende in die wysgerige wêreld ervaar.

Maar nou terug na die FAK se besoek. Enkele dae na afloop van bogenoemde konferensie het ekself en ’n kollega, prof. Koos Malan van die Universiteit van Pretoria, enkele leidinggewende Vlaamse Euro-parlementariërs namens die FAK ontmoet. Buiten dat die gesprek in ’n vriendelike gees plaasgevind het, het ons ook oor ’n belangrike saak ooreengestem. Die FAK hou volgende jaar ’n konferensie in Suid-Afrika oor die tema van ‘kultuurgemeenskappe vandag’. Tydens die gesprek is die moontlikheid bespreek dat ’n interparlementêre groep vanuit Vlaandere ook aan die konferensie sal deelneem. Hopelik kan die FAK binnekort vordering in hierdie verband aankondig.

Op Dinsdag 29 Mei het ek self die Zuid-Afrika Huis op die Keizersgracht in Amsterdam besoek, en na afloop daarvan ook ’n vriendelike gesprek met Mnr. Willem Bronkhorst, die nuwe voorsitter van die Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV), gevoer.
In die hart van hierdie gesprek het die vraag gestaan hoe die FAK en die NZAV hulle onderlinge samewerking kan versterk. Dit is vir die FAK van groot belang om ’n sterker teenwoordigheid in Nederland te handhaaf, en hy beskou die NZAV, wat in die Zuid-Afrika Huis gevestig is, as ‘n belangrike vennoot in hierdie verband. Ook met hierdie saak is  daar vordering gemaak. Hopelik kan die FAK ook oor hierdie aangeleentheid  binnekort meer besonderhede bekendmaak.

Na afloop van die bogenoemde gesprek het ekself ’n parlementêre groep uit sowel die Eerste Kamer as die Tweede Kamer in Den Haag ontmoet en ’n kort voordrag oor Suid-Afrika en in die besonder die ‘toestand’ van die Afrikaners gelewer. Na afloop van die voordrag is daar ook in ’n vraag-en-antwoordsessie ’n breedvoerige gesprek oor die betrokke tema gevoer.

Ek was werklik verras oor die positiewe ontvangs wat ons in Den Haag geniet het, en in die besonder oor die belangstelling in en gevoel van betrokkenheid by die lotgevalle van die Afrikaners wat in die gemoedere van die groep parlementariërs heers.

Uiteraard wil die FAK as kultuurorganisasie nie betrokke raak by partypolitieke verdelingslyne nie. Trouens, dit is vir die FAK van die allergrootste belang om bondgenootskappe met ’n groot verskeidenheid van instellings, partye en organisasies te handhaaf. Nogtans het die besoek aan Den Haag die FAK diep onder die indruk gelaat dat daar groot moontlikhede van ‘skakeling’ met die Nederlandse politieke wêreld is, en dat Afrikaners oor ’n wye front ’n simpatieke oor by ons ‘verlangse familielede’ het.

Dr. G.J. Schutte skryf in sy boek, “Nederland en de Afrikaners” (Franeker: Uitgeverij T. Wever B.V., 1986) oor die feit dat die verhouding tussen hulle dikwels deur “adhesie en aversie” gekenmerk is. Vanweë die FAK se besoek is ons vol vertroue dat die toekomstige verhouding tussen die Nederlanders en die Afrikaners deur ’n besonder sterk vorm van “adhesie” gekenmerk sal wees.