Deur Alet Rademeyer in Beeld 2012-08-14
Misdaadbestryding en die verbetering van dienslewering raak mense se besluit om te emigreer erg.

Die mate waarin dit slaag, sal ook bepaal hoe suksesvol strategieë vir Afrikaans sal wees.

Só lui “Toekoms in eie taal”, ’n verslag van die NP van Wyk Louw-navorsingsentrum, wat gister op ’n FAK-taalkonferensie in Pretoria bekend gemaak is. Dr. Danie Langer, uitvoerende hoof van die FAK, en prof. Jaap Steyn, taalsosioloog van Bloemfontein, het dit opgestel.

Luidens die verslag is daar spesifieke ideologiese kwessies wat ’n struikelblok vir ’n Afrikaanse strategie is. Dit sluit in Afrikaners wat afskeid geneem het van hul Afrikanerskap en wat meen dit is in stryd met die ideaal van ’n nie-rassige Suid-Afrika.

Voorts het Engels ná 1994 die nasionale regering se enkele amptelike taal geword, terwyl kwaadwillige politici ook propageer dat Afrikaans die taal van apartheid en Engels dié van transformasie is.

Heelwat sukses is met die propaganda behaal en talle in die Afrikaanse middelklas wil demonstreer dat hulle verhewe is bo dié wat hulle oor Afrikaans se status as openbare taal of Afrikaner-armoede bekommer.

Die verslag verwys daarop dat taalverskuiwing en taaldislojaliteit ernstige implikasies vir die behoud van ’n taal inhou.

Daar is twee maatreëls waarop ’n bedreigde taalgroep die verlies van taalfunksies kan teëgaan, naamlik deur aktivisme en die skep van selfhelpinstellings.

Onderwys raak enige taalgemeenskap se toekoms. Skole verskaf kennis en vaardighede, maar is ook instrumente vir taal- en kultuuroordrag aan ’n opkomende generasie, lui die verslag.

Afrikaanse skole presteer wel uitstekend en juis daarom sal toenemend druk op hulle geplaas word. Dit is teen dié druk wat ’n strategie kort.

As ’n gemeenskap wil hê ’n bepaalde skool moet enkelmedium wees of bly, sal hulle moet toesien dat die skool vol is met leerlinge wat in die betrokke taal onderrig wil word.

Deel van die strategie moet ook mobilisering van ouers en gemeenskappe by onderwys, die verskaffing van inligting oor die keuse van skole en die benutting van nuwe tegnologie insluit.