Deur Natasja le Roux

Die Stichting voor Afrikaans het van 18 Julie tot 15 Augustus 14 Nederlandse en Vlaamse studente van verskillende universiteite ontvang: die JongereProjek (JP) https://www.fak.org.za/nuus/die-jongerenprojek/. Met twee begeleiers het hulle ’n maand lang deur Namibië en Suid-Afrika getoer.

Met hierdie jaar se slagspreuk ‘Kyk jy verder as Tafelberg?’ het die Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) die JP 2012 bemark. Na ’n keuringsproses is 14 deelnemers uit die aansoekers gekies.

Die JP is bedoel om ’n wyer en dieper beeld van suidelike Afrika as net  Tafelberg en die Groot Vyf te gee. Die program is dan ook so saamgestel, dat die meer verdiepende elemente ’n prominente plek ingeneem het. Tradisioneel begin die toer in Nambië waar die groep kennis maak met mekaar, die oorweldigende natuur en met die taal: Afrikaans. Die sandplankryery in die duine by Swakopmund is deur die studente as een van die hoogtepunte beleef.

Na die ontspanning in Nambië, het die meer akademiese program in Suid-Afrika begin. Die studente het by gasouers tuisgegaan, wat tot die belewing van die kultuur bygedra het. Reeds in die tweede week het van die studente al hul Afrikaans begin oefen en talle het die woord ‘baie’ deur hulle Nederlands gemeng en ‘baie dankie’ het die hele toer deur oral opgeklink.

Die toer is te lank om heeltemaal te bespreek, maar ek sal enkele dele uitlig wat die besonderse karakter van die program illustreer.

Die groep het in Bloemfontein ’n besoek gebring aan ’n prokureursfirma waar een van die prokureurs die Suid-Afrikaanse regstelsel verduidelik het aan die hand van die snaaksste en interessantste voorbeelde uit sy regspraktyk. Ook het hy met die studente ’n debat oor die doodstraf gevoer.

In aansluiting met die toer se slagspreuk het die Kaapse Dokter veroorsaak dat die Tafelberg nie besoek kon word nie. In Stellenbosch het die koördineerder die groep wel op ’n staptog na Stellenbosch Berg geneem. Ondanks die stewige klim het die hele groep dit  tot by die boonste krans gemaak. Daar het die koördineerder vir hulle metafories vertel van die klim en die pad wat Suid-Afrika moes aflê.

Die digter Lina Spies het op ’n funksie van die Stellenbosse studentevereniging Adam Tas  uit eie werk voorgedra en na die tyd ’n gesprek gevoer oor die situasie in die huidige Suid-Afrika en die verbintenis wat sy met Nederland voel. In daardie stadium het die studente al talle verskillende perspektiewe by gasouers, organisasies en individuele sprekers gehoor. Die gesprek met Lina Spies, wat die Nederlandse konteks goed ken en verstaan, het hulle nogal gehelp om al die indrukke tot hul eie perspektief te omvorm.

Die studente het die taalberaad in Pretoria bygewoon, georganiseer deur die FAK en die Vereniging van Regslui vir Afrikaans. E-nuus het daar ’n onderhoud met twee van die studente gevoer. Klik op die skakel om na die onderhoud te kyk http://www.youtube.com/watch?v=XLikxykRWg&list=UUI3RT5PGmdi1KVp9FG_CneA&index=1&feature=plcp

As voorbereiding vir die toer het elkeen van die studente ’n voordrag oor ’n onderwerp met betrekking tot Suid-Afrika voorbery. Die meeste van die hulle het in hul studie op die een of ander manier te doen gehad met Suid-Afrika en het so op die spoor van die JP gekom. Die verskillende studie-agtergronde van die studente (o.m. letterkunde, geskiedenis, regte, politike wetenskap) het gelei tot verskillende perspektiewe wat hulle Suid-Afrika toe gebring het.

Een van die geskiedenisstudente het ’n tesis geskryf oor die ‘Waarheid oor die Waarheid-en- versoeningskomissie.’ en daaroor haar voordrag gehou. Die letterkunde-studente het modules oor Afrikaanse letterkunde  by prof. Ena Janssen aan die Vrye Universiteit in Amsterdam gevolg waar hulle boeke gelees en bespreek het soos Triomf van Marlene van Niekerk, waaroor ’n ander student ’n voordrag gehou het.

Die program is georganiseer deur Kobus Rossouw, in samewerking met Natasja le Roux wat een van die begeleiers was, en uitgevoer met ondersteuning van talle (kultuur)organisasies en universiteite. Die grooste ondersteuning, wat die uitvoering betref, kom egter van oud-JP-deelnemers; die alumni.

Ons het groot waardering vir almal se bydraes tot die sukses van die JP 2012. Baie dankie!

Om die artikel en foto’s oor die JP 2013 te sien, klik hier.