Door Natasja le Roux

De Stichting voor Afrikaans heeft in samenwerking met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (nzav) van 18 juli tot 15 augustus een groep Nederlandse en Vlaamse studenten ontvangen: het Jongeren Project (JP). Samen met twee begeleiders hebben ze een maand lang door Namibië en Zuid-Afrika gereisd.

‘Kijk jij verder dan de Tafelberg?’ was de slagspreuk waarmee de JP-commissie van de nzav geadverteerd heeft voor het JP 2012. Het JP heeft dan ook tot doel om een breder en tegelijkertijd dieper beeld van zuidelijk Afrika te geven dan de Tafelberg en de Big Five. Het programma is dusdanig samengesteld dat de meer verdiepende elementen een prominente plaats innemen.

Traditioneel begon de studiereis in Namibië waar de groep kennis maakte met elkaar, de overweldigende natuur en het Afrikaans.  Het sandboarden in de duinen van Swakopmund wordt als een van de hoogtepunten ervaren.

Na de ontspanning in Namibië begon het meer academische programma in Zuid-Afrika. De studenten verbleven bij verschillende gastouders, wat bijdraagt aan het leren kennen van de cultuur van binnenuit. Al direct zijn enkele deelnemers begonnen om het Afrikaans te leren en de meesten hebben het woord ‘baie’ in hun Nederlandse taalgebruik toegepast. Ook het zo bekende ‘baie dankie’ klonk tijdens de hele reis op uit de groep.

De reis is te lang om hier volledig te bespreken, maar ik zal enkele onderdelen die het bijzondere karakter van het JP illustreren uitlichten.

In Bloemfontein heeft de groep een bezoek gebracht aan een advocatenkantoor waar een van de advocaten het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem verduidelijkt heeft aan de hand van de meest grappige en interessante praktijkvoorbeelden. Ook heeft hij met de studenten een debat gevoerd over de doodstraf.

Aansluitend op de slagspreuk van de reis kon door de wind in de Kaap – de Kaapse dokter – de Tafelberg niet bezocht worden.  De Stellenbosch Berg is wel beklommen en ondanks dat het een pittige wandeling is waarbij stukken geklommen moeten worden, heeft de hele groep de bovenste rand gehaald. Daar heeft de Stellenbossche begeleider een tot de verbeelding sprekende metaforische uitleg gegeven over de wandeling en de weg die Zuid-Afrika af te leggen heeft.

De dichteres Lina Spies heeft tijdens een activiteit van de Stellenbossche studentenvereniging Adam Tas voorgedragen uit eigen werk en naderhand een gesprek gevoerd over de huidige situatie in Zuid-Afrika en haar eigen verbondenheid met Nederland. Tegen die tijd hadden de deelnemers al een verscheidenheid aan meningen gehoord van gastouders, organisaties en tijdens andere ontmoetingen. Het gesprek met Lina Spies, die de Nederlandse context goed kent, heeft voor een aantal van hen bijgedragen aan het omvormen van al die indrukken tot een eigen perspectief.

De studenten hebben in Pretoria het taalberaad bijgewoond, georganiseerd door de FAK en de vereniging vir Regslui vir Afrikaans. Het Afrikaanse tv-nieuws, E-nuus, heeft daar een interview  gevoerd met twee van de deelnemers.

Voorafgaand aan de reis hebben de deelnemers allemaal een korte lezing voorbereid over een onderwerp dat betrekking heeft op Zuid-Afrika. De meeste studenten zijn tijdens hun studie al met Zuid-Afrika in aanraking gekomen en zijn zo ook bij het JP uitgekomen. De verschillende studierichtingen van de studenten (letterkunde, geschiedenis, politicologie, rechten) maakten dat verschillende kanten van Zuid-Afrika belicht werden in deze lezingen die in het programma zijn opgenomen.

Het programma is georganiseerd door Kobus Rossouw, in samenwerking met Natasja le Roux die ook een van de begeleiders was, en de plaatselijke coördinatoren. Het is uitgevoerd met de ondersteuning van vele (culturele)organisaties en universiteiten. De grootste ondersteuning, wat betreft de praktische uitvoering, komt echter vanuit de oud-deelnemers; de alumni.

Vanaf deze plaats willen we namens de organisatie graag onze dank uitspreken aan iedereen die betrokken was en het JP 2012 tot een succes heeft gemaakt: baie dankie!

Comments are closed.