N.P.van Wyk Louw-Sentrum se mediaruimte binnekort bekend gestel

Deur Eugene Brink, senior navorser by die N.P. van Wyk Louw-Sentrum

Die FAK se N.P. van Wyk Louw-sentrum gaan eersdaags deur middel van die nuus- en aktualiteitswebwerf Maroela Media sy internet-skryfruimte bekend stel.

Ná die sukses van Maroela Media en veral sy meningsruimte, Die Groot Debat, is daar besluit om ‘n formele onderskeid tussen laasgenoemde se populêre en in-diepte aard te tref. Die afdeling, getiteld ‘Standpunte’, gaan ‘n intellektuele platform wees waar sake wat die Afrikaanse gemeenskap raak in-diepte aandag sal geniet. ‘Standpunte’ sal gerig wees op die generering van idees en die debat wat daaruit spruit.

Die kategorieë wat geïdentifiseer is vir ‘Standpunte’, sluit in politiek en staakunde, onderwys, taal, geskiedenis, internasionale kwessies en die ekonomie. Onder elkeen van hierdie onderskeie onderwerpe val ‘n wye reeks kleiner onderwerpe en die skrywers sal vrye teuels hê om binne hierdie riglyne te skryf. Bekende intellektuele soos Danie Goosen, Flip Buys, Deon Geldenhuys, Albert Venter, Danie Langner, Heinrich Mathee, Koos Malan, Wynand Boshoff, Louis du Plessis en Hermann Giliomee gaan saam met opkomende Afrikaanse skrywers soos Piet le Roux, Eugene Brink, Cornelius Janse van Rensburg en Ernst Roets in hierdie ruimte skryf.

Die naam ‘Standpunte’ is ‘n voortsetting van ‘n historiese lyn wat met N.P. van Wyk Louw verband hou. Hy was in 1945 stigtingsredakteur van Standpunte, ‘n tydskrif wat Jaap Steyn beskryf as “een van die merkwaardigste tydskrifte wat daar in die Dietse wêreld bestaan”. Dit is in 1986 gestaak.

‘Standpunte’ gaan op Maandag 15 Oktober op Maroela (www.maroela.co.za) bekend gestel word. Belangstellendes wat wil skryf, kan Eugene Brink by eugenebrink@fak.org.za of Piet le Roux by pleroux@solidariteit.co.za kontak.