OPROEP: hulpbron vir saaklike-formele Nederlands word ontwikkel

Deur Natasja le Roux

Die Stichting voor Afrikaans ontwikkel tans ’n nuwe verklarende woordelys en grammatika met die oog op saaklike-formele kommunikasie, gerig op passiewe begrip van Nederlands.

Nederlands en Afrikaans: 90% van die twee tale se woordeskat is dieselfde. Tog kan sprekers van beide tale veral by ‘n eerste kennismaking met die tale sukkel om mekaar mooi te verstaan. Misverstande ontstaan maklik  wanneer  eenderslykende woorde  heeltemal verskillende  betekenisse het. ’n Spreker van Nederlands wat wil uitdruk dat iemand ’n aangename, vriendelike persoon is, kan nogal verkeerd verstaan word in Suid-Afrika met: ‘Dat is een aardige man.’
Andersom, wanneer ’n Afrikaanssprekende vir ’n Nederlander vra om nie te vinnig te praat nie, mag die Nederlandstalige dink dat hy/sy  gevra word om minder kortaf te wees. Daar is verskillende hulpbronne om te voorkom dat taalmisverstande ontstaan en in die weg van ’n goeie verstandhouding tussen die taalverwantes  staan.

Op die internet is daar verskeie lyste beskikbaar met daardie ‘valse vriende’; woorde wat eenders  lyk, maar ’n heeltemal verskillende  betekenis het. Woorde wat in die een taal tot die normale, alledaagse  gebruikswoordeskat behoort, maar in die ander taal as nogal kru ervaar word,  is die  bekendste van die valse vriende en word veelvuldig genoem.

Ook grammatika’s van Nederlands is beskikbaar, party meer uitgebreid as ander. Van hulle is opgeneem in woordeboeke. Pharos se verlede jaar  gepubliseerde  Afrikaans-Nederlandse woordeboek, ANNA, is as  nuwe hulpbron van onskatbare waarde. Ook kan etlike  klein sak- of reiswoordeboeke ’n oplossing  bied.

Soos gesê, is daar reeds ’n hele paar  publikasies van hierdie aard verkrygbaar. Baie van hierdie hulpbronne is egter op die aktiewe aanleer van  Nederlands ingestel.  Buitendien is die meeste van hulle op toeriste gerig.  Die Stichting voor Afrikaans se nuwe basisgrammatika en woordelys van Nederlands gaan uitsluitend daarop fokus om ondersteuning te bied by die eerste kennismaking met Nederlands by saaklike-formele kontakte. Die basiese grammatika sal verklarend wees en geïllustreer word aan die hand van die voorbeelde uit die praktyk wat die meeste voorkom.  In die woordelys sal veral  dié  woorde opgeneem word  wat dit makliker sal maak om akademiese debatte en referate by konferensies ten volle te verstaan, asook om artikels te lees. Ook word daar aandag bestee aan hoe om jouself in Afrikaans só uit te druk dat die Nederlandstaliges jou beter kan verstaan.

Om die lys soveel  moontlik  by die behoeftes  van die gebruikers te laat aansluit, doen ons graag ’n beroep op u om vir ons  die woorde, uitdrukkings of terme aan te stuur wat u as onmisbaar beskou in hierdie lys. Uiteraard sal die lys ook in hierdie nuusbrief bekendgestel word.