Dwangideologieë en demokratiese weerstand: Die ervarings van Hongarye en Suid-Afrika

By Deon Geldenhuys

Die geboorte van die nuwe Suid-Afrika is 18 jaar gelede wyd en syd aangeprys; nie bloot omdat dit die einde van apartheid beteken het nie. ‘n Ander rede vir euforie was dat Suid-Afrika se splinternuwe liberale grondwet kwansuis al die bestanddele bevat het om ‘n model-demokrasie te vestig. Op die koop toe was daar Nelson Mandela se onkreukbare reputasie as vryheidstryder, ‘n leier wat volkome vertrou kon word om demokrasie in Suid-Afrika te laat gedy.

Enkele jare voor Suid-Afrika se demokratiese hergeboorte het Hongarye, soos verskeie ander Sentraal- en Oos-Europese state, die kommunistiese juk afgewerp ten gunste van liberale demokrasie en …Lees Meer

Van: Standpunte