By Wynand Boshoff

Van die frustrasies wat Afrikaners in Suid-Afrika beleef, begin by die verwagting dat Suid-Afrika ‘n gelyke speelveld is. Suid-Afrika het immers een van die mees liberale grondwette ter wêreld en daarom word liberale waardes veronderstel. Watter ideologie heers egter in Suid-Afrika?

Ideologie-loosheid bestaan nie. Net die Liberalisme dink die lewe kan volgens objektiewe, ewige en universele waardes gelei word. Ander denkraamwerke, soos Nasionalisme, Kommunisme en nog ‘n lang lys word van ideologie beskuldig; asof dit ‘n oortreding is. Die liberale ideologie sien net die indiwidu raak; ander lewensverbande, soos gesin, kerk, volk, staat en klas is bloot “diensverskaffers” aan die vrye …Lees Meer

Van: Standpunte