De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie gaat zich buigen over het Afrikaans. Daarom houdt de IPC op maandag 3 december een openbare hoorzitting met gasten uit Zuid-Afrika. De IPC zoekt antwoord op vragen als: wat is de positie van die taal in het huidige Zuid-Afrika? Is de positie van het Afrikaans wettelijk voldoende verankerd? Heeft de taal nog een plek in het openbare leven? Is er reden tot optimisme of juist niet?

De volgende personen uit Zuid-Afrika zullen door de Vlaamse en Nederlandse parlementsleden worden gehoord:

• dr. Michael Le Cordeur, voorzitter Afrikaanse Taalraad, Universiteit Stellenbosch
• Flip Buys, voorzitter Solidariteit Beweging, waartoe o.a. FAK/Stichting voor Afrikaans
en Afriforum behoren
• Henry Jeffreys, oud-hoofdredacteur dagblad Die Burger, Kaapstad
• Professor Koos Malan, rechtenfaculteit Universiteit van Pretoria

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. Het beleid van de Taalunie wordt bepaald door het Comité van Ministers dat bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen bevoegd voor Onderwijs en Cultuur. De IPC ziet toe op dat beleid en wordt gevormd door leden van het Vlaams Parlement en de (Nederlandse) Eerste en Tweede Kamer. Op dit moment is Martin Bosma (Nederland) voorzitter van de IPC en is Johan Verstreken (Vlaanderen) vicevoorzitter.

De opening van de hoorzitting wordt verricht door Anouchka Van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer. Senator Helmi Huijbregts-Schiedon treedt op als rapporteur. Tijdens de namiddagvergadering van de IPC, om 14 uur, brengt zij verslag uit aan de aanwezige leden van het Comité van Ministers, de Vlaamse minister Joke Schauvliege en de Nederlandse minister Jet Bussemaker.

De openbare bijeenkomst over het Afrikaans vindt plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, de Nederlandse Senaat, in Den Haag, op maandag 3 december, ’s ochtends om 11 uur.

Publiek is van harte welkom op de hoorzitting over het Afrikaans en kan zich melden bij de ingang van Eerste Kamer. De bijeenkomst is ook rechtstreeks te volgen via www.eerstekamer.nl/livestream. Om de uitzending te kunnen bekijken is Windows Media Player vereist.