J.M. Coetzee, Een schrijversleven – literaire avond in het Zuid-Afrikahuis rond biografie Nobelprijswinnaar

J.M. Coetzee, Een schrijversleven – literaire avond in het Zuid-Afrikahuis rond biografie Nobelprijswinnaar

Vanaf donderdag 22 november ligt de Nederlandse uitgave van de biografie J.M. Coetzee, Een schrijversleven in de boekwinkel, uitgegeven door Uitgeverij Cossee. Deze levensbeschrijving van de Nobelprijswinnaar en schrijver van onder andere In Ongenade en Wachten op de barbaren, is geschreven door de gerenommeerde biograaf en letterkundige J.C. Kannemeyer. In Zuid-Afrika is de biografie al enige tijd beschikbaar in het Engels en Afrikaans en geniet daar een positieve ontvangst. Professor in Afrikaans en dichteres Joan Hambidge schrijft in een recensie: “Die biografie handhaaf ’n fyn balans tussen letterkundige analise en ’n beskrywing van die lewe.” (Rapport, 7/10/2012)

Kannemeyer volgt niet alleen de wereld en wandel van Coetzee – van Zuid-Afrika tot Groot-Brittannië en van de Verenigde Staten tot Australië-, maar belicht de politieke en sociale achtergronden van Coetzees oeuvre net zo uitvoerig als diens persoonlijke geschiedenis. De schrijver verleende zijn medewerking en gaf Kannemeyer toegang tot de meest uiteenlopende persoonlijke bronnen, wat verrassende inzichten in Coetzees werk en werkwijze opgeleverd heeft. De biografie geeft een beeld van een bewogen leven in een verscheurde eeuw en laat zien hoe Coetzee zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste auteurs van onze tijd:

“Zijn onderwijzer schreef in zijn rapport [in juni 1947]: “John heeft in alle vakken uitstekend werk geleverd en hij verdient het om de beste van de klas te zijn.” Aan het begin van datzelfde jaar won hij een prijs in een opstelwedstrijd die was georganiseerd door de Zuid-Afrikaanse Omroepvereniging. Zijn opstel, dat niet bewaard is gebleven, was getiteld: “Wat ik tijdens mijn vakantie heb gedaan.””

Dit fragment is illustratief voor de biografie: een schat aan nooit eerder gepubliceerd materiaal, van Coetzees eerste gedichten tot fragmenten uit zijn masterscriptie, van redevoeringen tot brieven. Kannemeyer geeft de lezer aan de hand hiervan een zo compleet mogelijk beeld van Coetzees werk en geschiedenis, vanaf het moment dat zijn Nederlandse voorouders zich in de 17de eeuw in Zuid-Afrika vestigden tot en met zijn huidige verblijf in Australië. Hambidge noemt het “opvallend” dat “die skrywer, wat openbare optredes en ontboeseminge vermy, tog hier op ’n gefilterde wyse sy lewenslot openbaar.”

Literaire avond Coetzee en Kannemeyer in Zuid-Afrikahuis
Op 18 december organiseert het Zuid-Afrikahuis een literaire avond rond Coetzee en Kannemeyer. John Kannemeyer, een graag geziene gast in het Zuid-Afrikahuis, overleed op Eerste Kerstdag 2011, enkele dagen na voltooiing van het manuscript. Na zijn dood zullen de literaire historiografie en de biografistiek in Zuid-Afrika nooit meer hetzelfde zijn.
Uitgeefster Eva Cossee komt vertellen over de bewogen ontstaansgeschiedenis van deze biografie. Vertaler Peter Bergsma vertelt hoe het is om de vertaler van J.M. Coetzee te zijn. En schrijver Kristien Hemmerechts, die eerder in haar bijdrage aan de bundel J.M.Coetzee. Persoon en personage op een bijzondere manier in gesprek trad met de schrijver Coetzee, zijn publieke persona en zijn literaire alter ego’s, zal ingaan op de absolute onbetrouwbaarheid en de absolute noodzaak van het geheugen en de waarde van herinneringen als bron voor een biograaf.

Tijd: 19:30 (zaal open vanaf 19:00)
Toegang: € 10
Adres: Keizersgracht 141, Amsterdam
AANMELDEN NOODZAKELIJK, via 020 624 9318 of bibliotheek@zuidafrikahuis.nl