Die FAK neem leiding om saam met verskeie kultuurorganisasies die belangrike historiese geleentheid te herdenk. Wil U Geloftekomitee nie ook oorweeg om gedurende 2013 net een Groot Trek projek aan te pak nie, al is dit by die plaaslike skool? Dit is belangrik dat ons Afrikaners ons geskiedenis vir die kinders sal laat voortleef.

Die FAK het in samewerking met Maroela Media die aangehegte emblem ontwerp vir die herdenkingsjaar. Al die kultuurorganisasies word versoek om met enige Groot Trek projek gedurende 2013 die embleem saam met hulle eie te gebruik. Die FAK het ook ‘n bladsy op ons webblad vir die Groot Trek herdenking geskep waarop organisasies hulle projekte kan bekend stel. U is baie welkom om projek aan lindievanzyl@fak.org.za te stuur vir bekendstelling op die webbladsy.Foto © Charl N. du Plessis (snap2art@gmail.com)

Klik hier vir die Groot Trek 175 embleem.

Betrokke instellings


Dameskring – www.dameskring.co.zaDie “Aanstap”-projek

Elke Dameskring-tak, soos met 2012 se ACWW -projek, sal ‘n pretloop reël waarby Afrikaanse skole betrek gaan word. Die beoogde idee is dat deelnemers van byvoorbeeld die laerskool op die dorp na die hoërskool op die dorp (of andersom) sal stap en indien dit te ver is, as ‘n ‘trek’ om die skool sal stap.


Kraal-uitgewers –www.kraaluitgewers.co.zaDie publisering van ’n nuwe boek genaamd Die Kinders van die Groot Trek.2. Geleenthede ter viering van prominente herdenkingsdae (soos die dag waarop Retief vermoor is/ slag van Vegkop/ Italeni) om betrokkenheid van veral die jeug te verkry.

Dorslandtrek-gedenkfees – www.netwerk-plek.org/dorsland/

GROOT TREK 175 JAAR – NAMIBIË

Die organisasie NETWERK vir Afrikanerbelange in Namibië het besluit om die 175 ste vieringe ter herdenking aan die Groot Trek in hul land aan die Dorslandtrek-Gedenkfees 2013 te koppel.

Die Afrikaners van Namibië het twee groot trekke na die land beleef, albei in die die jare twintig van die vorige eeu. Die een was uit Noord-Kaap, die ander uit Angola.Die Dorslandtrek het van 1874 af deur verskillende trekke uit Wes-Transvaal deur die huidige Botswana en Namibië plaasgevind. Daar was groot verlies aan menselewens en vrektes van diere. Die groot dors in die Kalahari-woestyn het die naam Dorslandtrek aan dié trekke verbind. Uiteindelik het die trekkers hulle in Angola (toe ‘n Portugese kolonie) gevestig.Na sowat 50 jaar het die Dorslandtrek-afstammelinge, wat nog as Afrikaners in Angola gewoon het, hoofsaaklik as gevolg van godsdienstige, kulturele en ekonomiese redes met die Suid-Afrikaanse regering onderhandel om ‘n heenkome in Suidwes-Afrika te verkry. In 1928 en 1929 het die meeste van daardie Afrikaners na Suidwes-Afrika verhuis. Weer eens was dit‘n traumatiese ervaring, aangesien geen werksmense, troeteldiere en plaasdiere saamgeneem kon word nie. Alles wat in 50 jaar op plase opgebou is, is sonder vergoeding agtergelaat. Met baie min materiële besittings is die Afrikaners in Suidwes-Afrika gevestig. Plase is deur sommige gekoop, andere het mettertyd ander werk gevind. Vandag is die nasate van hierdie Dorslandtrek- Afrikaners ‘n beduidende deel van die Afrikaners in Namibië en lewer ‘n trotse bydrae op verskeie terreine in die samelewing.Hierdie laaste trek van Afrikaners uit Angola na Suidwes-Afrika is sedert 1953 deur verskeie herdenkingsfeeste in herinnering geroep. Daar is ook ‘n monument opgerig naby Swartbooisdrift, waar die trekke deur die Kunenerivier uit Angola na Suidwes-Afrika gekom het.

In 2013, die jaar wat die Groot Trek 175 jaar gelede herdenk word, sal die 85ste herdenking van die hervestiging van Afrikaners uit Angola in Namibië plaasvind. Die Dorslandtrek-Gedenkfees 2013 vind in Augustus naby Swartbooisdrift op die oewer van die Kunenerivier plaas.

Voortrekkermonument en -natuurreservaat – www.voortrekkermon.org.za

Hoogtepunte rondom 1838 sal geselekteer word en maandeliks op dié gekose datum saam met ‘n kanonskoot by Fort Schanskop bekend gestel word. Inligting oor die gekose datum se belang sal ook aan die media beskikbaar gestel word.

Twaalf Afrikaner-monumente in die land is geïdentifiseer en ‘n fotokompetisie word van stapel laat loop en fotografieklubs word gevra om daaraan deel te neem. Die wenfoto’s sal in ‘n verjaardagkalender (met die beoogde 175-embleem) opgeneem word en as deel van die VTM se “175-vieringe” aan die publiek vir verkope beskikbaar gestel word. Klik hier vir ‘n bestelvorm

Die Voortrekkermonument-publikasies Hulle was Daar (Name van Voortrekkers wat aan die slag van Bloedrivier deelgeneem het) en Kanon Grietjie, albei nagevors deur Estelle Pretorius, sal met die beoogde 175-embleem herdruk word.

Die Gelofte in Engels, Afrikaans en Nederlands op graniet sal as ‘n interpretasiepunt by die monument geplaas word. Die presiese plek sal nog bepaal word. Om die geleentheid (175 jaar) bekend te stel, sal die granietpaneel met die Geloftebewoording en verduideliking daarvan op 16 Desember 2012 onthul word. Op 16 Desember 2013 sal ‘n gedenkpaneel onthul word om die gedenkjaar af te sluit. Daar is gedagtes oor die organisasies wat deelgeneem het, die belangrikheid van 2013 en aandenkings/memorabilia en briefies van die jeug sal onder die paneel geplaas word om met die 200-jarige herdenking geopen te word.

‘n Paneel van die name van Hulle was Daar sal in die VTM-museum teen die oostelike muur aangebring word, indien die nodige geld beskikbaar is.

‘n Groot Trek-kultuurfees op die piekniekterrein sal op Erfenisdag, 24 September 2013 aaangebied word. Dit sal insluit: modeparade, kinderspeletjies, sweepvleg, jukskei, danse/musiek, Trekkerkos/-geregte en ‘n praatjie oor die lewe tydens die Groot Trek deur ‘n kundige – alles om die Groot Trek gesentreer.

TLU SA – www.tlu.co.za

TLU SA beplan in hierdie stadium nie enige projekte wat hulle op hul eie gaan doen nie, maar sal soos die verskillende organisasies se beplanning bekend word, dit ondersteun en aan hulle lede bekend stel met die versoek van deelname.

Die Rapportryers beweging – www.rapportryers.co.za

Die rapportryers gaan op elke dorp waar hulle verteenwoordig is ’n plaaslike projek aanpak.

Die Pietersburgse Geloftefees

Die Pietersburgse Geloftefees probeer om jaarliks die datums van belang op die Afrikaner-kultuurkalender te identifiseer en geleentheid te skep vir die gemeenskap om dit te vier. Daar is egter drie datums wat ononderhandelbaar is en wat jaarliks, indien enigsins prakties moontlik is, herdenk word.6 April word die Gelofte van Van Riebeeck herdenk met ‘n dankdiens vir al die weldade wat aan ons bewys word.

Op Saterdag 26 Augustus 1933 is die Afrikaanse vertaling van Die Bybel amptelik bekend gestel in die Marksaal, Bloemfontein. Die volgende oggend, Sondag 27 Augustus, is Gods Woord in ons moedertaal, dan ook deur verskeie kerke in gebruik geneem. In dankbare erkenning teenoor die Almagtige, is daar jaarliks ‘n dankdiens by die Doornkraal-feesterrein op 26 Augustus waar ons dankbaar vergader om Gods Woord wat ook in ons moedertaal tot ons beskikking is.

Jaarliks van 9 tot 15 Desember vergader Geloftevolksgenote op die Doornkraal-feesterrein waar daar elke aand ‘n verootmoedigingsdiens gelei word deur ‘n plaaslike leraar van veskillende kerkgenootskappe, in aanloop tot die eerbiediging van die Gelofte van Danskraal op Dingaansdag, 16 Desember, wanneer ons die normale Geloftefees hou.

Die Voortrekkers –www.voortrekkers.org.za

Die Voortrekkers het die Gr 11-Verkenners versoek om met die keuse van ‘n persoon vir volkstrotstake ook helde van die Groot Trek te oorweeg.

Tydens Die Voortrekkers se nasionale kongres in Pretoria, sal daar gefokus word op die Groot trek 175.

 
Bidsaam – www.bidsaam.co.za

Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) tref nie enige reëlings vir Groot Trek 175 nie, maar sal graag ‘n beroep op alle organisasies wil doen om voortdurend die boodskap van verootmoediging oor te dra en veral die noodsaaklikheid van huis/gesinsgodsdiens te beklemtoon. Die gesin is tog die belangrikste bousteen van die volk.

Indien organisasies op bepaalde plekke verootmoedigingsbyeenkomste wil reël, kan ons daarmee behulpsaam wees.

Vegkop

 

Ons beplan ‘n toer wat gaan afskop by Winburg . Die plek waar die eerste vergadering gehou is tydens die samekoms van die Trekke gedurende 1836 . Hiervandaan is ons plan om dan die trekroete so na as moontlik te volg .

Dws . Die plekke besoek soos Liebenbergskoppie , Renosterrivier waar Paul Kruger sy eerste Leeu geskiet het , Vegkop , Doornkloof waar Sarel Cilliers begrawe lê , Kerkenberg , Retiefpas , Italeni , Bloukrans , Zaailager , Van Rensburgkoppie , Umgungungluvo , wasbank en dan te eindig by Bloedrivier self .

Die gedagte is om soeel as moontlik persone 13/14 Desember by Wasbank bymekaar te bring waar die gelofte afgele word . Dan beweeg almal 14/15 Desember na Bloedrivier om dan te deel in die feesvieringe die 15 e en ook die 16 e Desember .

Die program sal in fynere detail begin 2013 bekend wees vir bemarking .

 

Erfenisvereniging van Centurion

 

om ‘n kultuurhistoriese publikasie uit te bring oor die Erasmus Voortrekker wat die pioneer in die huidige Centurion was, vorder goed. Wanneer moet dit klaar wees? 16 Des 2013?)

 

Die Erfenisvereniging van Centurion beoog om ‘n kultuur-historiese publikasie uit te bring van Daniel Jacobus Erasmus, Voortrekker en pionier wat tussen 1840 en 1842 aan die suidelike kant van die latere Pretoria gevestig het. Johan Barkhuizen, geskiedenisonderwyser en adjunkhoof van die Hoërskool Centurion sal in samewerking met Mieka Erasmus, genealoog van die Erasmusfamilie, dit skryf.

 

GHA embleem en betrokkenheid.

Pieter Oosthuizen is besig om die GHA-embleem te moderniseer, daarom het ek dit nog nie kon aanstuur nie. Maar julle moet asseblief vir ons ‘n plekkie reserveer op die webblad.

Ons sal ‘n Kuns en Geskiedenis kompetisie volgende jaar onder skoliere aanbied soos met die Van Riebeeckfees in 2002 en die Pretoria 150fees in 2005, maar met die Groot Trek as tema. Die laer grade sal prente kry om in te kleur en die hoër grade take om te maak wat skryf en modelle-bou insluit.

Ook met ons jaarlikse gedigtekompetisie, sal een van ons temas die Groot Trek wees, waar digters sal kan skryf oor die verskillende leiers soos Piet Retief, Gerrit Maritz, Piet Uys, Hendrik Potgieter en Andries Pretorius. Dan ook oor die verskillende veldslae soos Bloedrivier en Vegkop. Ook oor die dorpies wat gestig was en onderhandelinge en ooreenkomste met die verskillende Swartvolke. En dan natuurlik: die Voortrekkermonumente in Pretoria en Winburg asook monumente van ons helde.

Dan is ons ook besig om met Inge le Roux die moontlikheid te ondersoek om ‘n Afrikaanse Dagboek vir 2013 uit te gee. Die dagboek sal fotos van die Groot Trek bevat asook kort geskiedenisfeite soos geboortedatums, sterfdatums, trekdatums, datums van gesondere gebeurtenis en veldslagdatums. Ook bekende gesegdes van leiers en die Manifes van Piet Retief. Ons wil graag alle deelnemende organisasies uitnooi om hulle aktiwiteite deur te gee sodat dit ook in die dagboek gepubliseer kan word. Deelnemende organisasies is ook welkom om ook ‘n advertensie in die dagboek te plaas. Dit sal help om die kostes te bestry en ‘n groter samehorigheid uit te beeld.

AfriForumAfriForum – www.afriforum.co.za

ATKVATKV Korporatief

Maroela MediaMaroela Media- maroelamedia.co.za