Deur Natasja le Roux
13-12-2012

Op 3 december heeft de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie een hoorzitting gehouden over het Afrikaans. Vier vooraanstaande personen uit Zuid-Afrika zijn gehoord door de Commissie die is samengesteld uit leden van het Vlaams Parlement en de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer.

Het viertal, bestaande uit dr. Michael Le Cordeur, voorzitter Afrikaanse Taalraad, Flip Buys, voorzitter Solidariteit Beweging, waartoe o.a. FAK/Stichting voor Afrikaans behoren, Henry Jeffreys, voormalig hoofdredacteur van de Afrikaanse krant Die Burger en professor Koos Malan, rechtsgeleerde uit Pretoria, hebben ieder hun perspectief op de positie van het Afrikaans gegeven.

Alle vier de sprekers waren positief over de opbloei van het Afrikaans, maar bezorgd over het behoud van de taal. Leopold Scholtz, Europees correspondent voor de Afrikaanse kranten, vat hun betogen als volgt samen: “Op informele vlak blom Afrikaans. Op amptelike vlak gaan hy die kreeftegang.” [Beeld, 3-12-2012].

Deze achteruitgang van het Afrikaans in de officiële structuren en de rol die de regering daarbij speelt stond ook centraal in het betoog van Flip Buys. De strategie van de Solidariteit Beweging is er een van “zelf doen”, wat in de praktijk neerkomt op het oprichten van alternatieve, eigen instellingen. Binnen deze instellingen, waaronder de universiteit Akademia, worden het Afrikaans én haar sprekers beschermd en ontwikkeld.

Prof. Malan heeft erop gewezen dat de rechten van het Afrikaans (en andere talen) niet goed zijn vastgelegd in de grondwet en de regering naar eigen goeddunken kan optreden in dienstlevering waar taal bij betrokken is.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de situatie van het Afrikaans besproken is met zo’n breed politiek spectrum in Nederland en Vlaanderen. De banden met Nederland en Vlaanderen zijn niet alleen van belang voor het behoud van het Afrikaans. Ook voor het Nederlands zijn deze contacten een verrijking, in de woorden van Flip Buys: “De Nederlandse taalfamilie kan zes miljoen Afrikaanse mensen rijker worden!”

De hoorzitting heeft een goede grondslag gelegd voor het uitbreiden van de contacten tussen de Nederlandse en Afrikaanse taalgemeenschap en in het bijzonder voor culturele verrijking aan beide kanten van de evenaar.