Deur Natasja le Roux
13-12-2012

Terwijl in Nederland de treinen een aangepaste dienstregeling rijden wegens het winterweer kondigen de hitte in de West-Kaap en de zomerregens in het noorden van Zuid-Afrika de zomervakantie aan. Ook de FAK en de Stichting voor Afrikaans sluiten het kantoor om van een zomerse kerstvakantie te gaan genieten.

De Stichting voor Afrikaans kijkt terug op een productief jaar waarin veel bereikt is. De maandelijkse nieuwsbrief is positief ontvangen en het aantal lezers breidt in hoog tempo uit.
Het Jongeren Project 2012 in samenwerking met de NZAV en vele Zuid-Afrikaanse organisaties was een groot succes. Ook dit jaar heeft deze culturele uitwisseling tussen Zuid-Afrika en Namibië en de Lage Landen weer vriendschappen en blijvende contacten tot stand gebracht, die waardevol zijn voor toekomstige samenwerking.

De Stichting heeft een wezenlijke bijdrage geleverd bij recente bezoeken van Flip Buys en prof. Koos Malan van de Solidariteit Beweging aan Nederland en Vlaanderen. Ook zijn er gedurende het jaar intensieve contacten gelegd met organisaties en acadamici in Nederland, Vlaanderen, Namibië, Polen en Oostenrijk. Dit netwerk wordt volgend jaar verder ontgonnen .

In 2013 staan meerdere projecten op de planning. Een daarvan is het Jongeren Project 2013, waarbij een groep Zuid-Afrikaanse en Namibische studenten Nederland en Vlaanderen bezoeken.

Op 14 augustus is het nationale Taaldag in Zuid-Afrika. De FAK en de Stichting voor Afrikaans organiseren op die dag het internationale congres “Taal & Gemeenschap”, waarbij sprekers en bezoekers uit Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen vanuit verschillende achtergronden en disciplines perspectieven zullen geven op het thema taal & gemeenschap.

Deze en onze andere projecten zullen wij in deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen. Voor nu wensen wij iedereen “Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwejaar”.

Van maandag 17 december tot dinsdag 15 januari is het kantoor van de Stichting voor Afrikaans gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Natasja le Roux: nleroux@fak.org.za