ATKV www.atkv.org.za

Die ATKV was oor die jare nou betrokke by herdenkings van die Groot Trek. So byvoorbeeld het hy die inisiatief geneem met die landwye Simboliese Ossewatrek van 1938 waartydens nege ossewaens vanoor die hele land na Pretoria geloop het. Twee van daardie waens, genaamd die Andries Pretorius en die Piet Retief, staan tans in die ATKV se museum op Hartenbos.

Die ATKV het in sy projekte en algemene benadering ‘n inklusiewe instelling  met die Afrikaanse taal as gemene deler. Aspekte van die Die Groot Trek sal vanjaar in sommige van ons projekte  neerslag vind en die fokus  sal wees om uit die verlede te neem wat goed en opbouend is en daarop ‘n beter toekoms vir almal in SuidAfrika te bou . Hou gerus ons webwerf dop by www.atkv.org.za vir ATKV-projekte wat ons kultuurerfenis op ‘n eietydse en relevante manier sal laat lewe.