www.netwerk-plek.org/dorsland/

GROOT TREK 175 JAAR – NAMIBIË

Die organisasie NETWERK vir Afrikanerbelange in Namibië het besluit om die 175 ste vieringe ter herdenking aan die Groot Trek in hul land aan die Dorslandtrek-Gedenkfees 2013 te koppel.

Die Afrikaners van Namibië het twee groot trekke na die land beleef, albei in die die jare twintig van die vorige eeu. Die een was uit Noord-Kaap, die ander uit Angola.Die Dorslandtrek het van 1874 af deur verskillende trekke uit Wes-Transvaal deur die huidige Botswana en Namibië plaasgevind. Daar was groot verlies aan menselewens en vrektes van diere. Die groot dors in die Kalahari-woestyn het die naam Dorslandtrek aan dié trekke verbind. Uiteindelik het die trekkers hulle in Angola (toe ‘n Portugese kolonie) gevestig.Na sowat 50 jaar het die Dorslandtrek-afstammelinge, wat nog as Afrikaners in Angola gewoon het, hoofsaaklik as gevolg van godsdienstige, kulturele en ekonomiese redes met die Suid-Afrikaanse regering onderhandel om ‘n heenkome in Suidwes-Afrika te verkry. In 1928 en 1929 het die meeste van daardie Afrikaners na Suidwes-Afrika verhuis. Weer eens was dit‘n traumatiese ervaring, aangesien geen werksmense, troeteldiere en plaasdiere saamgeneem kon word nie. Alles wat in 50 jaar op plase opgebou is, is sonder vergoeding agtergelaat. Met baie min materiële besittings is die Afrikaners in Suidwes-Afrika gevestig. Plase is deur sommige gekoop, andere het mettertyd ander werk gevind. Vandag is die nasate van hierdie Dorslandtrek- Afrikaners ‘n beduidende deel van die Afrikaners in Namibië en lewer ‘n trotse bydrae op verskeie terreine in die samelewing.Hierdie laaste trek van Afrikaners uit Angola na Suidwes-Afrika is sedert 1953 deur verskeie herdenkingsfeeste in herinnering geroep. Daar is ook ‘n monument opgerig naby Swartbooisdrift, waar die trekke deur die Kunenerivier uit Angola na Suidwes-Afrika gekom het.

In 2013, die jaar wat die Groot Trek 175 jaar gelede herdenk word, sal die 85ste herdenking van die hervestiging van Afrikaners uit Angola in Namibië plaasvind. Die Dorslandtrek-Gedenkfees 2013 vind in Augustus naby Swartbooisdrift op die oewer van die Kunenerivier plaas.