www.bidsaam.co.za

Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) tref nie enige reëlings vir Groot Trek 175 nie, maar sal graag ‘n beroep op alle organisasies wil doen om voortdurend die boodskap van verootmoediging oor te dra en veral die noodsaaklikheid van huis/gesinsgodsdiens te beklemtoon. Die gesin is tog die belangrikste bousteen van die volk.

Indien organisasies op bepaalde plekke verootmoedigingsbyeenkomste wil reël, kan ons daarmee behulpsaam wees.