Die Pietersburgse Geloftefees probeer om jaarliks die datums van belang op die Afrikaner-kultuurkalender te identifiseer en geleentheid te skep vir die gemeenskap om dit te vier. Daar is egter drie datums wat ononderhandelbaar is en wat jaarliks, indien enigsins prakties moontlik is, herdenk word.6 April word die Gelofte van Van Riebeeck herdenk met ‘n dankdiens vir al die weldade wat aan ons bewys word.

Op Saterdag 26 Augustus 1933 is die Afrikaanse vertaling van Die Bybel amptelik bekend gestel in die Marksaal, Bloemfontein. Die volgende oggend, Sondag 27 Augustus, is Gods Woord in ons moedertaal, dan ook deur verskeie kerke in gebruik geneem. In dankbare erkenning teenoor die Almagtige, is daar jaarliks ‘n dankdiens by die Doornkraal-feesterrein op 26 Augustus waar ons dankbaar vergader om Gods Woord wat ook in ons moedertaal tot ons beskikking is.

Jaarliks van 9 tot 15 Desember vergader Geloftevolksgenote op die Doornkraal-feesterrein waar daar elke aand ‘n verootmoedigingsdiens gelei word deur ‘n plaaslike leraar van veskillende kerkgenootskappe, in aanloop tot die eerbiediging van die Gelofte van Danskraal op Dingaansdag, 16 Desember, wanneer ons die normale Geloftefees hou.