www.voortrekkers.org.za

Die Voortrekkers het die Gr 11-Verkenners versoek om met die keuse van ‘n persoon vir volkstrotstake ook helde van die Groot Trek te oorweeg.

Tydens Die Voortrekkers se nasionale kongres in Pretoria, sal daar gefokus word op die Groot trek 175.