Indien u sou belangstel in lesings oor die groot trek en geskiedenis gebeure is u welkom om die FAK te kontak vir meer inligting. Kenners op die gebied het die nodige kennis om op die volgende onderwerpe lesings te gee:-Voortrekkerdrag en die volksdrag  en hoe dit vergelyk met mekaar.-Gebruiksartikels en die gebruik daarvan, uit die Voortrekker tydvak-Die volksmotiefkuns op die voorwerpe uit die Voortrekker tydvak.

-Die alledaagse lewe van die vrou op die Groot Trek met die klem op voorwerpe wat gebruik gebruik en gemaak is.

-Die voedsel , voedsel voorbereiding en die gebruiksartikels daarvan tydens die tydvak van die Groot trek.

-Die meubels en ander hout voorwerpe uit die tydvak van die Groot Trek.

-Die tipe leervoorwerpe wat gemaak en gebruik is tydens die Groot Trek.

-Watter metaalvoorwerpe gebruik en verwerk is tydens die Groot Trek.

 

Vir meer inligting oor die lesings kontak die FAK kantoor by (012) 301 1777 of stuur ’n e-pos aan fak@fak.org.za