FAK Afrikaanse Skole-Ekspo

Die FAK Afrikaanse Skole-Ekspo is ’n opwindende skole-kompetisie wat jaarliks vir graad 6 en 7-leerders, hoërskoolleerders en onderwysers landwyd, maar ook in Namibië, verskeie uitdagings bied.

Die FAK Afrikaanse Skole-Ekspo fokus veral op leerders se kreatiewe hantering van Afrikaans. So word Afrikaans by die jeug op ’n kreatiewe en positiewe wyse bevorder. Die FAK poog om ’n geskiedenisbewustheid onder die jong mense te kweek.

Onderstaande is die nodige inligting vir elke leerder en onderwyser oor die reëls en kategorievereistes vir die FAK Afrikaanse Ekspo 2014.

Tema vir 2015

Afrikaans 90 jaar. In 1925 het Afrikaans die amptelike landstaal in Suid-Afrika geword. In 2015 vier ons Afrikaans 90 jaar as amptelike landstaal. Wat beteken dit vir vandag se jongmens?

Kompetisiereëls

• Leerders in graad 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 kan inskryf.

• Leerders met Afrikaans Huistaal en Afrikaans Addisionele Taal kan deelneem. ALLE LEERDERS WAT AFRIKAANS AS VAK HET MAG DEELNEEM. Dui aan of dit Huistaal of Addisionele Taal is.

• Slegs oorspronklike werk wat deur die leerder self geskryf of gedoen is, en nie voorheen gepubliseer is nie, sal oorweeg word.

• Inskrywings moet duidelik, netjies en getik wees in Calibri 12.

• Inskrywings moet taalkundig versorg wees.

• Vul asb. die ingeslote inskrywingsvorm volledig en noukeurig in. Elke inskrywing moet die inskrywingsvorm bevat.

• Inskrywings word per e-pos gestuur na ekspo@fak.org.za (Onthou die inskrywingsvorm)

• Vul die skakel op die inskrywingsvorm in, indien video op YouTube gelaai word.

• Die getal bydraes wat gestuur mag word, word beperk tot 5 per kind. As u egter meer wil inskryf, skakel gerus met Chrisna Nel by chrisna@fak.org.za

• Inskrywingsgeld van R20,00 per inskrywing word gehef en moet gelyktydig met die inskrywing hanteer word. Betalingsbewyse moet duidelik gemerk wees en gestuur word na ekspo@fak.org.za

• Deelnemers doen afstand van hulle outeursreg, en die FAK het die reg om die inskrywings na goeddunke te gebruik.

• Die sluitingsdatum vir die kompetisie is: 31 Julie 2014. Dan moet alle inskrywings ingestuur wees. Wenners sal in September/Oktober aangekondig word.

• Foto’s en die dvd’s van die operette/revue en die bemarkingsvideo is die enigste kategorieë wat per pos of per hand gestuur kan word na die FAK-kantoor op die Voortrekkermonumentterrein.

• Bankbesonderhede: FAK, Absa tjekrekening: 2840000039, Takkode: 632005, Stuur asb die bewys van betaling na: ekspo@fak.org.za, Gebruik naam en van as verwysing.

• Slegs elektroniese betalings sal aanvaar word.

• Navrae: Chrisna Nel, 012 301 1777, chrisna@fak.org.za

• Die FAK aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige inskrywings wat wegraak of beskadig nie.

• Die beoordelaars se beslissing is finaal. Geen telefoniese of skriftelike kommunikasie sal gevoer word nie. Geen inmenging deur ouers of onderwysers mag ten opsigte van beoordeling plaasvind nie.

 

Afdelings

 •  Afdelings waarin deelgeneem kan word, en die kategorieë in elke afdeling, is die volgende:
  • Afdeling A: Afrikaanse geskiedenis
   • Standpuntopstel
   • Dagboekinskrywing
   • Fotografie: enkel foto’s
   • Skilderkuns
  • Afdeling B: Afrikaanse letterkunde
   • Skryfkuns – JIP-rubriek
   • Skryfkuns – kortverhaal
   • Poësie
  • Afdeling C: Afrikaanse toneel
   • Drama skryf en opvoer
   • Kortfilm op YouTube
  • Afdeling D: Afrikaanse kommunikasie
   • Bemarkingsvideo’s op YouTube
   • Advertensie
   • Koerantberig
   • Rubriek
  • Afdeling E: Afrikaanse musiek
 • Toonset ’n gedig
 • Skryf eie liedjie
  • Afdeling F: Afrikaanse visuele kuns
   •  Fotografie
   • Skilderkuns
   • Tekenkuns

 

Afdeling A: Afrikaanse geskiedenis

Kategorie: Standpuntopstel

Opdrag vir juniors:

 • Skryf ’n opstel oor een van die volgende onderwerpe:

Opdrag vir seniors:

 • Skryf ’n opstel oor een van die volgende onderwerpe:

 

Kategorie: Dagboekinskrywings

Baie mense hou daarvan om elke dag se ervarings in ’n dagboek neer te skryf. Dit is baie interessant om sulke inskrywings later weer te lees. Bekende mense se dagboeke word in boekvorm gepubliseer omdat dit so ’n insiggewende blik op die persoon se lewe gee. So ’n bekende dagboek is dié van Anne Frank, ’n Joodse meisie wat gedurende die Tweede Wêreldoorlog in ’n konsentrasiekamp dood is. Sy het dit geskryf terwyl die gesin in Nederland vir die Nazi-soldate weggekruip het. Anne se dagboek is jare later gevind en toe gepubliseer. So het sy bekend geraak en nou kan almal van haar ervarings lees. Kyk ook bv. Sy kom met die sekelmaan (Hettie Smit).

Opdrag:

 • Skryf ’n dagboek oor een van die volgende persone ….
 • Doen navorsing oor die persoon.
 • Lees outobiografieë voor jy ’n persoon kies.
 • Die dagboekinskrywings moet in die eerstepersoon wees.
 • Daar moet ten minste 5 dae se inskrywings wees.
 • Gee ’n volledige bibliografie volgens die Harvard-metode van boeke, ens. wat geraadpleeg is.
 • Vereiste lengte: 200-300 woorde.

 

 

 

Afdeling B: Afrikaanse letterkunde

Kategorie: JIP-rubriek

Waarom ’n rubriek?

’n Rubriek het gewoonlik ’n persoonlike aanslag en bied aan jou die geleentheid om te sê wat jý van iets dink. ’n Rubriekskrywer is iemand wat régtig iets het om te sê. Hy of sy moet verkieslik op ’n vars, nuwe manier na ’n ou onderwerp kan kyk.

Opdrag:

 • Skryf ’n rubriek van 350 tot 400 woorde.
 • Hou JIP, die tienerbylaag in Beeld, Die Burger en Volksblad, se teikenmark in gedagte as jy die rubriek skryf. Dit is 14- tot 18-jariges.
 • Gebruik een van die gegewe temas (onder), maar bou jou eie onderwerp (oor enigiets, van rebelsheid/skoolgaan, ens.) daarom. Wees so kreatief soos wat jy wil.
 • Dui aan die einde van jou rubriek aan watter tema jy gekies het.
 • Kies ’n naam vir jou rubriek (in JIP is Aldu Duminy se rubriek byvoorbeeld ‘Flameskerp’ en Lizelle Pistorius s’n is ‘Zelliefikasie’).
 • Moet die rubriek nie in koerantformaat uitlê nie.
 • Dui heel bo aan watter tema jy gekies het. Skryf dan die naam van jou rubriek, gevolg deur ’n prikkelende opskrif (‘kop’) en daarna die rubriek.

Temas:

 • My “gister” vorm my “vandag”
 • 100 jaar gelede sou ek …
 • Met ’n ruimtetuig die toekoms in

 

Kategorie: Kortverhale

Opdrag vir juniors:

 • Skryf ’n kortverhaal met die tema in gedagte, of tema van eie keuse.
 • ’n Minimum van 1500 en ’n maksimum van 2000 woorde vir kortverhale.
 • Skryf die getal woorde van die kortverhaal onderaan die inskrywing.

Opdrag vir seniors:

 • Skryf ’n kortverhaal met die tema in gedagte, of tema van eie keuse.
 • ’n Minimum van 2500 en ’n maksimum van 3000 woorde vir kortverhale.
 • Skryf die getal woorde van die kortverhaal onderaan die inskrywing.

 

Kategorie: Poësie

Opdrag:

 • Skryf ’n gedig oor tema van eie keuse.
 • Geen prente/sketse word toegelaat nie.

 

Afdeling C: Afrikaanse toneel

Kategorie: Drama

Opdrag:

 • Skryf jou eie en nuwe drama en voer dit op. Laai die drama op YouTube en stuur die teks en skakel na ekspo@fak.org.za
 • Vereiste lengte van opgevoerde drama: 5-10 minute

 

Kategorie: Kortfilm

Opdrag:

 • Soek ’n reeds gepubliseerde teks. Gebruik die teks en transponeer dit in ’n draaiboek. Verfilm die draaiboek en stuur beide die draaiboek en die kortfilm in.
 • Vereiste lengte van kortfilm: 5-10 minute

 

Afdeling D: Afrikaanse kommunikasie

Kategorie: Bemarkings-/inligtingsvideo op YouTube

Opdrag:

 • Maak ʼn bemarkings-/inligtingsvideo wat die FAK, Die Voortrekkers of ʼn Afrikaanse kultuurorganisasie bemark of mens inlig wat die organisasie doen.
 • Vereiste lengte: nie langer as 2-3 minute nie.
 • Laai die bemarkingsvideo op YouTube en stuur die skakel na ekspo@fak.org.za

 

Kategorie: Advertensie

Opdrag:

 • Ontwerp ’n volblad tydskrifadvertensie om Afrikaans in ’n Engelse tydskrif te bemark?

Lig jou advertensie toe deur die volgende vrae skriftelik te beantwoord:

 • Vir watter tydskrif/te is die advertensie bestem?
 • Hoe sien die teikenmark van die advertensie daar uit?
 • Hoe poog die advertensie daarin om voornemende klante of verbruikers se aandag te trek?
 • Hoe bied die advertensie ’n moontlike oplossing vir ’n bepaalde probleem of behoefte?
 • Hoe spoor die advertensie ’n voornemende klant tot aksie aan?
 • Hoe word een of meer van die mens se basiese behoeftes (in 1956 deur Maslow verwoord) in die advertensie aangespreek?

 

Kategorie: Koerantberig

Opdrag:

 • Skryf ’n koerantberig oor ….
 • ’n Minimum van 200 en ’n maksimum van 300 woorde vir die koerantberig.
 • Skryf die koerantberig uit soos van ouds; gebruik dieselfde tipe lettertipe.
 • Skryf die getal woorde van die koerantberig onderaan die inskrywing.

 

Afdeling E: Afrikaanse musiek

Kategorie: Skryf eie liedjie

Opdrag:

 • Skryf ’n oorspronklike liedjie – die musiek en lirieke.
 • Dit moet ’n maksimum van 3 minute duur.
 • Lirieke moet saam met begeleiding gesing word.
 • Lirieke: A4-formaat. Notering word nie vereis nie, maar word verkies.

Kategorie: Skryf eie liedjie

Opdrag:

 • Toonset EEN van die gegewe gedigte.
 • Dit moet ’n maksimum van 3 minute duur.
 • Lirieke moet saam met begeleiding gesing word.
 • Lirieke: A4-formaat. Notering word nie vereis nie, maar word verkies.
 • Behou die gedig se titel as die inskrywing se titel.
 • Die volledige gedig moet gebruik word.
 • ’n Refrein (herhaling) is toelaatbaar.

Gebruik slegs EEN van die volgende gedigte:

 

 

Afdeling F: Afrikaanse visuele kuns

Kategorie: Fotografie

 • Slegs een foto per inskrywing mag gebruik word om ʼn interpretasie weer te gee. Let wel: Geen letterlike weergawe nie.
 • Geen reeks foto’s is toelaatbaar nie.
 • Foto’s moet self geneem wees. GEEN internetfoto’s word toegelaat nie.
 • Die datum en plek waar die foto(’s) geneem is, die tipe kamera wat gebruik is, die sluiterspoed EN die ISO moet aan die agterkant van die inskrywings geplak of geskryf wees.
 • Geen kleurfotostate of negatiewe van die foto’s word aanvaar nie. Dit moet oorspronklik wees.  Maak kopieë van die foto’s indien jy bang is dit raak weg.
 • Die voorstelling mag nie groter as A3 en nie kleiner as A5 wees nie!
 • Die foto’s moet gemonteer word op swart of wit karton.
 • Die foto’s moet geblok wees, maar nie geraam of agter glas nie.
 • Geen woorde mag op die foto’s geskryf wees nie.
 • Geen collage-voorstellings word aanvaar nie.
 • Die foto(’s) mag nie gelamineer wees nie.
 • Die foto(’s) mag digitaal gemanipuleer wees, maar dan moet dit op die inskrywing aangedui word.
 • Onthou: hierdie kategorie is nie ’n fotoverhaal nie.

Opdrag:

 • Gee ’n voorstelling van een van … Skryf ’n kort paragraaf oor wat gebeur het en hoekom jy die spesifieke gebeurtenis gekies het om uit te beeld. Heg die paragraaf aan die inskrywingsvorm.

 

Kategorie: Skilderkuns

 • Slegs skilderkuns met medium pastel, kleurpotlode of verf word aanvaar. GEEN fotografie of ander medium word in die kategorie aanvaar nie!
 • Skildery mag nie kleiner wees as A4 of A3 nie!
 • Montering mag nie groter as A2 of A3 nie!
 • Geen voorstellings wat A5 is, word toegelaat nie!

Identifiseer drie eienskappe voordat die skilderkuns aangepak word, nl. visueel, emosioneel en intellektueel.

 • Visueel: Die samestelling van die komposisie, kleur, materiaal, ens.
 • Emosioneel: Watter emosie moet oorgedra word?
 • Intellektueel: Wat is die boodskap wat oorgedra moet word? En hoe gaan dit in die skilderkuns oorgedra kan word?
 • Onthou: hierdie kategorie is nie ’n fotoverhaal nie.

Opdrag:

Kategorie: Tekenkuns

 • Slegs tekenkuns met potlood word aanvaar. GEEN fotografie of ander medium word in die kategorie aanvaar nie!
 • Skildery mag nie kleiner wees as A4 of A3 nie!
 • Montering mag nie groter as A2 of A3 nie!
 • Geen voorstellings wat A5 is, word toegelaat nie!

 

Sien dokument aangeheg vir die aansoekvorm:

FAK Afrikaanse Ekspo 2014_Leerdersinskrywingsvorm

FAK Afrikaanse Ekspo_kategorievereistes_2014

Navco – Skole en adreslys 2013