Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans

nooi u hartlik uit na die Vereniging se jaarlikse prestige-lesing op Donderdagaand 14 Maart 2013 by die hoofkampus van die Universiteit van Pretoria

Die lesing getiteld

“Die aanwending van die ‘Gemeenskaplike-oogmerk-leerstuk’ in ’n Marikana situasie”

word gelewer deur

Prof. Dawie de Villiers

Professor De Villiers is hoof van die departement Prosesreg aan die Universiteit van Johannesburg. Hy was lank as senior dosent aan Justisie-Kollege verbonde waar talle landdroste, staatsaanklaers en staatsadvokate by sy kennis, ervaring en voortreflike doseervaardigheid gebaat het. By UJ het hy onder andere gedurende 2010 die UJ Visekanselierstoekenning asook ’n nasionale toekenning vir uitnemende leer en onderrig ontvang. Hy het ’n uiters suksesvolle buite-kurrikulêre kursus in strafregspleging en forensiese ondersoeke ontwikkel waarvoor jaarliks meer as 400 studente inskryf.

Plek

Regsgeleerdheidgebou, hoofkampus van die Universiteit van Pretoria.

Datum en tyd

Donderdag 14 Maart 2013 om 18:30 vir 19:00.

Registreer asseblief nie later as Woensdag 13 Maart 2013 om 12:00 vir bywoning by Rita: 012 333 6527 of admin@vra.co.za