April 2013

Die FAK het oor ’n geruime tyd aanvoerwerk gedoen vir die stigting van ’n eie dinkskrum. Die doel is om, in samewerking met meningsvormers in die media, in akademiese navorsingsentra en in ander Afrikaanse organisasies, oor nasionale en internasionale gebeure te besin, maar spesifiek om indringende vrae te stel oor die toekoms van Suid-Afrika in die algemeen en van die Afrikanergemeenskap in die besonder.

Na deeglike nadenke is die dinkskrum onlangs gevestig in die vorm van die FAK se N.P. van Wyk Louw-sentrum.

Een van verskeie produkte waarop die sentrum wil fokus, is besprekingsdokumente oor aktuele kwessies. Die doel is om die besprekingsdokumente te versprei, eerstens aan lede van die FAK se federale netwerk en tweedens aan ander belangstellende meningsleiers. Die federale netwerk funksioneer onder leiding van Flip Buys, die uitvoerende hoof van Solidariteit.

Die eerste publikasie vir die jaar is tans beskikbaar, nl. Die berge waaroor Afrikaners klim geskryf deur Louis du Plessis. Laasgenoemde skrywer het Die berge waaroor Afrikaners klim aanvanklik op versoek voorgedra aan ’n byeenkoms van die federale netwerk, waar dit tot so ’n geesdriftige bespreking gelei het dat die aanbieder genader is om sy gedagtes te dokumenteer. Sy uitgebreide aanbieding oor die uitdagings vir Afrikaners wat hierin volg, is die eerste besprekingsdokument van die N.P. van Wyk Louw-sentrum.

Louis du Plessis groei op teen die hange van Helderberg, studeer politieke filosofie in Stellenbosch en doktoreer in politieke wetenskap in Pretoria met lof. In sy militêre loopbaan dien hy aan verskeie weermageenhede en doen onder meer operasionele diens in Suidwes-Afrika/Namibië en Rhodesië/Zimbabwe. Sy moedereenheid is 1Valskermbataljon.

As dosent in die Fakulteit Krygskunde in Saldanha, en as professor en direkteur van die Sentrum vir Militêre Studie van die Universiteit van Stellenbosch, onderneem hy feitesendings aan weermagte op al vyf vastelande.

Hy is mederedakteur van verskeie werke oor konflikbestuur waaronder Protecting sub-Saharan Africa: the Military challenge of military intervention en dien op die redaksie van die Verklarende Politieke Woordeboek.

Hy is onder andere lid van Afriforum en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en is bereikbaar by louis.dup@lantic.net of 082 442 9856.

Die publikasie is tans beskikbaar en kan aangekoop word by die FAK kantoor teen R80 of indien u ’n FAK-ondersteuner is, is die boek beskikbaar teen R40 (posgeld uitgesluit).

Skakel gerus die FAK vir meer inligting by 012 301 1777 of SMS die woord ‘sing’ na 34388.