Deur Hennie Underhay. – Mei 2013

Ek het die moeite gedoen om Marthinus van Bart se boek Kaap van Slawe te lees.

Wat ʼn openbaring van ʼn gedeelte van ons Suid Afrikaanse geskiedenis wat gedurende skoolopleiding, en daarna, van my/ons weerhou is!

Ek wens so dat elke inwoner van ons mooi land hierdie boek sal lees, sodat ons beter ingelig sal wees oor hoekom sekere verhoudings tussen landsburgers so gekompliseerd is. Behalwe dat die geskiedenis jou vertel van waar jy kom, het dit ook ʼn invloed op waar jy nou is en waarheen jy op pad is.

Slawerny is so oud soos die mensdom – die oorwinnaar het altyd die oorwonnenes verslaaf. Alle groot en beroemde bouprojekte is met slawearbeid verrig (piramiedes, akwadukte, paleise, stede, ens.).

Suid Afrika se “ontwikkeling “ ook, dis nie weg te redeneer nie. Soos Marthinus dit baie duidelik stel: “Niemand is te verontskuldig nie”!

Die probleem in SA is dat die feite verdraai word en die algemene publiek dink die skuld moet net voor een deur gelê word. Niks word, byvoorbeeld, gesê oor die slawehandel, selfs tot 50 jaar ná die afskaffing van slawerny, deur die Engelse regering (in SA) nie. Ook niks oor die rol van die Afrika- stamhoofde/konings/regeerders in die verskaffing van slawe aan die middelmanne, die handelaars – meestal Arabiere – nie.

Hierdie boek, wat van ’n besonder hoë gehalte met glanspapier, keurige uitleg en volkleur-illustrasies is, help die leser om te verstaan wat die agtergrond van baie van die nuusgebeure van die dag is.

Verskeie skrywers, kommentators en geleerdes het nou al in die media die stelling gemaak dat, ons as bewoners van SA, nie moet streef na ʼn nierassige gemeenskap (soos die ANC/regering dit gedurig wil nie) nie, maar na ʼn nierassisties gemeenskap. Daarmee wil ek akkoord gaan – hier is net te veel verskillende rasse woonagtig; die beste wat ons kan doen, is om nierassisties te wees. Om teenoor mekaar op te tree as gelyke mense, medebewoners. Die oorsprong van die wanbalans word baie duidelik uitgelig in Marthinus van Bart se Kaap van Slawe. Vir my het die boek baie vrae oor ons geskiedenis beantwoord en insig toegevoeg.

Enigeen wat besorg is oor waarheen Suid-Afrika op pad is en ook ’n bydrae sou wou lewer om ons uiters verwarde en onstabiele sosiale omgewing te help orden, bestel gerus Kaap van Slawe by Erfenis@dieburger.com

Mense is in ʼn groot mate almal slawe: Van ons persepsies, van die inligting wat die heerserstelsels ons daagliks voer, van ons verlede.

Dis tyd om onsself van hierdie onnodige bagasie te bevry!