FAK seminaar “Identiteitspolitiek en kulturele ondernemerskap in Europa”.

Dr. Heinrich Matthee het op Donderdag 18 April ’n seminaar aangebied as deel van die FAK se kulturele leierskapskursusse. Die seminaar, Identiteitspolitiek en kulturele ondernemerskap in Europa, het die belangstelling getrek van omtrent 40 afgevaardigdes van kultuurorganisasies. Heinrich Matthee het uiteengesit hoe kulturele identiteit ervaar word in Europa. Die belewing en visie op identiteit in Europa, is vervolgens in ’n interaktiewe werkswinkel saam met die aanwesiges toegepas op die konteks waarin Suid-Afrika homself vandag bevind.

Heinrich Matthee is ’n strategiese en politieke analis vir Europese bedrywe en nie-regeringsorganisasies. Hy het verskeie kwalifikasies in regte en veiligheidstudies en is die stigter van die Pionier-Instituut in Nederland, waar hy tans bly, en ‘n navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat. In sy aanbieding het hy die ontwikkeling van die Europeërs se kulturele identiteit verduidelik. Vir die uitlewing van kulturele identiteit is dit van groot belang om jou eie taal te kan praat. Matthee het dit uitgewys aan die hand van die situasie in die Spaanse streek, Katalonië, waar die inwoners vir jare verbied was om hulle eie taal te praat. Dit is opvallend dat dit deesdae in Europa en wêreldwyd veral die jongmense is wat veg vir ’n plek vir hulle eie kulturele identiteit binne die konteks van hulle landsgrense..

In die interaktiewe sessie het die deelnemers groepsgewys die verskillende strome van die Europese kulturele identiteitspolitiek toegepas op die Suid-Afrikaanse situasie. Een van die uitkomste is dat daar ’n mate van rustigheid en gemeenskaplikheid geskep word deur ’n burgerlike beweging en kultuurorganisasies. Hoewel die aanwesiges verskil het oor die Suid-Afrikaners se kulturele identiteit, het die debat vriendelik nuwe onderwerpe ter tafel gelê. Die debat het bygedra tot die uitbreiding van insig in die Europese identiteitspolitiek en kon ook bydra tot insig in die Suid-Afrikaanse identiteitspolitiek.
Die FAK skep met hierdie kulturele leierskapskursusse ’n unieke platform vir organisasies om te kan saampraat oor kwessies wat ons almal raak.

Die seminaar “Identiteitspolitiek en kulturele ondernemerskap in Europa” was die FAK se tweede kulturele leierskapskursus van die jaar.

Vir meer inligting oor die kulturele leierskapskursusse kontak Zieg by zieg@fak.org.za