Adv. Jacques du Preez, FW de Klerk Stigting

Opmerkings gemaak deur prof. Jonathan Jansen, Rektor van die Universiteit van die Vrystaat, tydens die Percy Baneshik Gedenklesing aan die Engels Akademie van Suid-Afrika op 18 September, het ’n opskudding veroorsaak in Afrikaanse kultuur- en onderwyskringe. Die opmerkings is wyd geïnterpreteer as ’n beroep vir eksklusiewe Engelse onderrig en ’n eis dat “eksklusief-Afrikaans of selfs dominant-Afrikaanse wit skole en universiteite ’n ernstige bedreiging inhou vir rasseverhoudinge in Suid-Afrika”.

Lees die volledige artikel by:

WANNEER RASSE VOOROORDEEL MET TAALREGTE VERWAR WORD-Afr