Pierre (Peter) Edwards is in 1953 in George gebore en matrikuleer in 1970 aan die Afrikaanse Hoër Seunskool. Hy studeer van 1972 tot 1975 aan die Universiteit van Pretoria en doseer Geskiedenis van 1976 tot 1978 aan dieselfde instansie.

In 1979 aanvaar hy ’n pos aan die Afrikaanse Hoër Seunskool waar hy Wiskunde en Geskiedenis aanbied. In 1992 word hy as hoof van die skool aangestel.

Dr. Edwards het vanaf 1977 tot 1984 vir Noord-Transvaal rugby gespeel en in sewe agtereenvolgende Curriebekereindstryde die laaste vesting beman. Hy het ook Springbokkleure verwerf en in 1980 twee toetse vir Suid-Afrika gespeel.

In 1989 verwerf hy ’n DPhil in Geskiedenis aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat.

Dr. Edwards is getroud met Aryna, oud-onderwyseres en Springbokhokkiespeler. Twee dogters, Anna van Ryneveld en Cornelia, is uit die huwelik gebore.

Die Afrikaanse onderwyserswêreld is die afgelope dekades voor uitsonderlike uitdagings gestel. Alhoewel hierdie uitdagings na die oordeel van onderwyskundiges nog nie tot die verlede behoort nie, het die Afrikaanse onderwyserswêreld ook die afgelope dekades op ’n uitnemende wyse hierop geantwoord. Trouens, daar kan met reg aangevoer word dat die Afrikaanse onderwyserswêreld juis in die uitnemende beoefening van die onderwysberoep self ’n belangrike (indien nie die mees deurslaggewende) antwoord op die uitdagings gegee het. In en deur hulle uitnemendheid het talle Afrikaanse skole die afgelope dekades daarin geslaag om steeds ’n besondere aantrekkingskrag op die Afrikaanse ouergemeenskap uit te oefen. En ’n beslissende rol te speel in die vraag na watter skole hulle hul kinders moet stuur.

Een van die beste voorbeelde van hoe uitnemendheid self ’n antwoord op die uitdagings van ons tyd kan wees, is die afgelope dekades gelewer deur die volgehoue prestasies van die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria onder leiding van dr. Pierre Edwards. Nie net met betrekking tot die akademie nie (onder die eerste vyf skole met betrekking tot die akademiese prestasies van matrikulante), maar ook in die kultuur (grootste musieksentrum in die land, internasionaal erkende koor, debatspanne, ensovoorts) en in die sport (dikwels met die beste rugby- en krieketspanne) het Affies onder leiding van dr. Edwards tot ’n skool van uitnemendheid uitgestyg.

’n Besondere kenmerk van die leiding wat vanuit dr. Edwards uitgaan, is dat die uitnemende prestasies nie net in ons Christelike geloof geanker word nie, maar dat dit ook deur ’n gesonde historiese selfbesef en trots op die eie onderlê word. Onder sy leiding word uitnemendheid en tradisievastheid nie as weersprekende sake beskou nie, maar as dinge wat mekaar onderling aanvul. Daarmee stel dr. Edwards ’n voorbeeld waarvoor die Afrikaanse taal en kultuur slegs die hoogste lof het.

Dit is vir die FAK ’n besondere eer om deur middel van ’n FAK Toekenning vir Uitnemende Onderwys erkenning te gee aan die uitsonderlike leiding van dr. Pierre Edwards in die Afrikaanse onderwys. Afrikaanse skole het ’n toekoms met onderwysleiers soos dr. Edwards aan stuur van sake.