Geloftefees by die Voortrekkermonument

Op 16 Desember word die jaarlikse Geloftefees by die Voortrekkermonument gehou.

Die Gelofte

“Hier staan ons

voor die Heilige God van Hemel en aarde,

om ‘n gelofte aan Hom te doen dat,

as Hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee,

ons dié dag en datum elke jaar as dankdag,

soos ‘n Sabbat sal deurbring en

dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig

waar dit Hom behaag,

en dat ons aan ons kinders sal sê

dat hulle met ons daarin moet deel

tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte,

want die eer van Sy naam

sal verheeerlik word

deur die roem en die eer

van oorwinning

aan Hom te gee.”

P R O G R A M

Geloftediens 2013

 

 Programleier:

Hoofsekretaris van Die Voortrekkers

07:30         Hekke open   (Toegang gratis)

08:15         Samesang:                            

                     Sangleier:  Lukas de Kock

Orrelbegeleiding:  Tertia Knobel

08:30         Opneem van kollekte (Ten bate van die Voortrekkermonument)

09:00         Lees van die Gelofte

09:05         Geloftediens word gelei deur: Dr Wouter van Wyk

10:00         Afsluiting – wegpak van stoele

10:15         Bou van ATKV-wa voor die trappe van die Monument, deur lede van die ATKV

11:00         VTM Hoofhekke open vir algemene publiek (Volle toegang is betaalbaar)

12:00         Waarneming van die son op die Senotaaf