SELFVERTROUE LEEF!

Wat is nodig vir Afrikaners om met selfvertroue in die land te leef en ’n positiewe verskil te maak? Die FAK antwoord die vraag op vier maniere:

Selfvertroue met idees
’n Organisasie is relevant as sy idees relevant is. Die FAK poog deur die N.P. van Wyk Louwsentrum om Afrikaners en gemeenskappe toe te rus om aan aktuele debatte deel te neem deur deeglike navorsing oor strategiese kwessies wat taal en kultuurgemeenskappe raak. Deur blootstelling aan verskeie gesaghebbende internasionale perspektiewe op die plek en die rol van minderheidsgemeenskappe help die FAK gemeenskappe om ’n positiewe
toekomsvisie te ontwikkel.

Selfvertroue oor die verlede
Baie Afrikaners skryf en praat asof ons verlede in 1948 begin en in 1994 opgehou het. By die FAK stof ons Afrikanergeskiedenis af deur saakmakende betrokkenheid by kulturele herdenkingsgeleenthede en navorsing vir jongmense op ons webblad beskikbaar te stel.

Selfvertroue oor ons taal en kultuur
Kultuur is lewend en dinamies. By die FAK vier ons nie net ons Afrikaanse taal en kultuur nie, maar skep ook nuwe moderne maniere om ons kultuur te geniet.

Met selfvertroue saamwerk
Die FAK glo daarin om oor alle grense heen te kommunikeer. Deur die Federale Netwerk skep die FAK die vennootskapsidee van saamwerk aan gemeenskaplike sake en projekte op gelyke basis. Die kulturele vennootskap met die Namibiese organisasie Netwerk was die eerste soortgelyke vennootskap tussen twee Afrikanerorganisasies op internasionale terrein.

Dankie aan die Direksie, alle donateurs en ondersteuners wat die FAK in 2013 ondersteun en met selfvertroue die toekoms tegemoet stap.

Dankie aan Sarie Marais en Ina de Wet wie se dienstermyne by die FAK eindig. Beide het reuse-voetspore getrap in die taal- en kultuurakker en sal definitief gemis word.

FAK Jaarverslag 2013