Profiel van die swart Afrikaanssprekende gemeenskap: ’n Verkennende studie

deur Frans Jacobs

Volgens die 2011-sensus het die totale Afrikaanse taalgemeenskap van 5,99 miljoen in 2001 tot 6,85 miljoen in 2011 toegeneem. Dit verteenwoordig ’n groei van 14,4 % die afgelope dekade. Dit, in vergelyking met ’n groei van 15,5%, vir die totale Suid-Afrikaanse bevolking.

Meer as 50% van die totale Afrikaanse taalgemeenskap in 2011 is bruin en hulle beklee hierdie dominante posisie reeds van 1996 af. Die relatiewe posisie van die wit Afrikaanssprekendes het van 44,1% in 1996 tot 39,5% in 2011 afgeneem. ’n Baie interessante verskynsel is die aantal swart mense wat hulle huistaal as Afrikaans aangetoon het. So het in totaal 216 023 swart mense in 1996 hulle huistaal as Afrikaans aangetoon en hierdie totaal het gegroei tot 602 166 in 2011. Dit verteenwoordig ’n groei van 178,7% oor die periode van 15 jaar. Dit het ook tot gevolg gehad dat die relatiewe posisie van swart Afrikaanssprekendes tot die totale getal Afrikaanssprekendes van 3,7% in 1996 tot 8,8% in 2011 toegeneem het.

Min is egter bekend van die meer as half miljoen swart lede van die Afrikaanse taalgemeenskap. Ten einde hierdie gemeenskap by die aktiwiteite en verwagtinge van die breë Afrikaanse taalgemeenskap te betrek, is dit nodig om meer van hulle te wete te kom. Dit is dan ook een van die eerste studies in hierdie verband.
Die belangrikheid van die studie spruit duidelik uit die feit dat Afrikaans, as kommunikasiemedium in Suid-Afrika, afgeskaal word en enige addisionele gebruikers moet verwelkom word.

Profiel van die Swart Afrikaansprekende Gemeenskap_1