’n Nuwe Onteieningswetsontwerp met ’n ander naam

Deur Anthea Jeffery,
Hoof van Spesiale Navorsing by die Instituut vir Rasseverhoudinge

Mediadekking van die Wetsontwerp op die Bevordering en Beskerming van Beleggings van 2013 (die Beleggingswetsontwerp) fokus op die Wetsontwerp se rol om Suid-Afrika se bilaterale beleggingsverdrae met verskeie Europese state te vervang. Verteenwoordigers van hierdie lande het hulle gebruiklike diplomatieke stilswye verbreek om te waarsku teen die verlaagde beskerming wat dit aan beleggers van hulle state verleen. Die ware betekenis van die Wetsontwerp gaan egter baie verder.

Die Beleggingswetsontwerp is in wese ’n nuwe onteieningsmaatreël wat op alle eienaars van eiendom in Suid-Afrika, plaaslik sowel as buitelanders, van toepassing sal wees. Dit sal waarskynlik ook meebring dat baie mense geen vergoeding vir die verlies van hulle eiendom ontvang nie, mits die Staat dit oorneem, nie as eienaar nie maar eerder in ‘voogdyskap” vir die benadeeldes. Saam met die Wysigingswetsontwerp op die Herstel
van Grondregte van 2013 kan dit daartoe lei dat eiendom van uiteenlopende aard deur die Staat in ‘voogdyskap’ vir grondeisers geneem word, sonder enige vergoeding vir die vorige eienaars. Tog kyk die meeste kommentare op die Beleggingswetsontwerp hierdie risiko mis, en dit dra daartoe by om alle eiendomseienaars ’n valse gevoel van sekuriteit te gee…

Lees verder: Nuwe onteieningswet met ‘n nuwe naam