Afrikaner-voorspoed berus op internasionale regte

Verlede jaar het AfriForum voorleggings aan die Verenigde Nasies (VN) se Forum vir Minderheidsaangeleenthede in Genève, Switserland, gemaak om die internasionale gemeenskap oor minderheidsregbrandpunte in Suid-Afrika in te lig.

Ernst Roets and Alana Bailey in Genève.

Ernst Roets and Alana Bailey in Genève.

In 2008 het die VN se Forum vir Minderheidsaangeleenthede ʼn eerste konferensie aangebied om aan regerings en burgerlike organisasies die geleentheid te bied om die bevordering van minderheidsregte te bespreek.

Sedert 2010 neem AfriForum jaarliks aan hierdie Forum se konferensies deel om plaaslike brandpunte in die internasionale kollig te plaas en só druk op die ANC-regering te plaas om aandag daaraan te gee.

By die 2013-konferensie het ek en Ernst Roets onderskeidelik verslae oor die ANC se misbruik van godsdiens vir politieke doeleindes en plaasaanvalle ingedien, asook die AfriForum-petisie waarin tienduisende lede van die publiek vra dat plaasmoorde in Suid-Afrika tot ʼn prioriteitsmisdaad verklaar word.

Die hooftema van die konferensie was godsdiensvryheidsregte. Skokkende mededelings is aangehoor oor minderhede wat wêreldwyd vervolg word op grond van geloof. Burgerlike organisasies het vertel van diskriminerende praktyke, byvoorbeeld dat kinders aan ʼn spesifieke geloofsoortuiging moet behoort om hoegenaamd in sekere lande te mag studeer. Elders word ouers selfs voorgeskryf watter name hulle hulle kinders mag gee. In die ergste gevalle kom marteling en moord voor.

In Suid-Afrika is die situasie nie so ernstig nie, maar juis daarom moet daar onverbiddelik teen enige skending van mense- en veral minderheidsregte opgetree word. Deur organisasies soos die VN kan internasionale druk op die regering geplaas word om betyds teen vergrype op te tree.

Dit is van die grootste belang dat enige voorlegging aan die internasionale gemeenskap geloofwaardig moet wees. AfriForum se verslae berus dus altyd op deeglike wetenskaplike navorsing. Ongelukkig het randfigure en –organisasies die Afrikanersaak groot skade aangedoen met vals bewerings en onregverdigbare argumente. AfriForum moet dikwels van voor af vertroue en steun vir Afrikanerregte wen.

Artikels wat sedert November 2013 in die internasionale media verskyn het, bewys dat daar toenemend krities na die ANC-regering gekyk word. Dit skep die geleentheid vir geloofwaardige argumente om veld te wen.International-Law

Afrikaners se strewe om vry, veilig en voorspoedig voort te bestaan, berus op internasionaal erkende regte. Bondgenote onder regerings, organisasies, meningsvormers en die media buite ons landsgrense is noodsaaklik om te verseker dat vordering met AfriForum se internasionale strategie gemaak word om dié strewe volhoubaar moontlik te maak.

Bron: Die Groot Debat, uit Maroela Media