Boekbekendstelling

Titel: Weerskant van die Rubicon: ’n Onderwysman oor Afrikanerpolitiek

Outeur: Henry Stone

Prys: R300

Verskyningsdatum: April 2014

ISBN:  978-0-620-60396-6

Formaat: 200 x 260 mm

Aantal bladsye:  303

Agtergrond: Tydens ’n vakansie in Uvongo aan die Natalse kus in 1966 het FW de Klerk en die skrywer die skok van die noodberig oor die moord op Verwoerd saam beleef. Min het hulle toe gedink dat De Klerk 24 jaar later in Verwoerd se skoene sou staan en met ’n openingsrede in die parlement die einde sou inlui van wat Verwoerd begin het.

Onderhandelinge het daarna gevolg en ’n nierassige Grondwet met gelyke regte vir almal is opgestel en in 1996 vir Suid-Afrika aanvaar. Dit word wyd hoog aangeslaan. Tog maak dit ’n simplistiese meerderheidsmag van 66% moontlik wat kwalik volwaardige demokrasie dien, want met soveel mag in die hande van een party bring dit magsmisbruik, korrupsie, uitbuiting op baie terreine en negering van minderheidsideale mee. Bowendien, ten spyte van sy magsposisie, sien die regerende party homself steeds as ’n vryheidsbeweging en strewe hy om op die grondslag van rassedemografie en deur selftoeëiening “blacks in general and Africans in particular” te bevoordeel en te bemagtig.

Hierdie boek is die eerste oor Suid-Afrika se oorgang na ’n nuwe bedeling, wat geskryf is deur ’n senior amptenaar. Die invloed van politieke mag op die onderwys is ’n tema waarmee hy hom lank besig gehou het, enersyds teoreties as professor aan drie universiteite, en andersyds prakties deurdat hy as superintendent-generaal van onderwys en kultuur sy departement deur die oorgang na ’n nuwe bedeling gestuur het. Met ’n loopbaan toegewy aan die jeug, soek hy deurentyd ’n weg na deelnemende demokrasie vir minderhede ten opsigte van hul eie sake, waarvan model C-skole ’n voorbeeld is, en meen hy ook dat dit die aangewese weg vorentoe is vir ander Afrikaanse belange.