Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge stel op 18 Junie Danie Langner se boek: Op die spore van Retief tydens die Groot Trek Viertrek Première bekend.

In Julie 2012 het die FAK, onder leiding van hulle bestuurderende direkteur, Danie Langner, besluit om die 175e herdenking van die Groot Trek te vier, deur ’n 4×4 trek-geselskap saam te stel van veertig mense van verskillende generasies. Hulle het vir twee weke lank in agt viertrekvoertuie op die trekroete in die spore van een van die Voortrekkerleiers, Piet Retief, gery.

Die Groot Trek was ook die grootste enkele migrasie van mense vanuit die suidelike gedeeltes tot in die noorde van Suid-Afrika.

Die doel van die viertrek was om uit te vind wie daardie mense was wat op die groot trek gegaan het; wat hulle gemotiveer het om die bekende agter te laat om in die ongetemde ’n nuwe vaderland te gaan bou en hoe hulle trek verloop het.

Om die bogenoemde te ondersoek is besluit om historiese omgewings te verken en museums op die roete te besoek om sodoende die betekenis daarvan vir die trekkers vas te stel. Verder is vakkundiges genader om oor verskeie onderwerpe te praat om die betekenis van verskillende aspekte van ons ondersoek te verhelder. Leesstof rakende die verhaal van die Groot Trek is ook na gegaan en toepaslik te gebruik om die roete aan te pak. Dit het amper ’n jaar geduur om die strategie vir trek sorgvuldig uit te werk.

Tydens die advontuurreis was ons die heeltyd bewus dat ons ook die eerste trek was om na 175 jaar, weer op, en in die spore van Piet Retief te reis. Vanaf Klipbokkop buite Worcester, oor Graaf Reinett, Grahamstad, Aliwal Noord, Bloemfontein, Winburg, Kerkenberg, Bloedrivier tot in Pietermaritzburg in Natal.

Die kyker word die geleentheid gegee om saam met ons deur elke drif, oor dongas en berge, deur stofstorms, saam te stap in plekke waar die betekenis van die Groot Trek bevestig word. Verder slaan hulle saam ons tent op en eet uit ’n blikbord. Ons poog om deurentyd die kyker ’n viertrek sowel as ’n kultuurhistoriesereis aan te bied.

Na afloop van die vier-episode dokumentêr by die Brooklyn Teater op die hoek van Thomas Edison- en 13de straat, gaan ons die heerlike aand afsluit met koffie en malvalekkers om die vuur.

Vir meer inligting skakel
Hannie Boshoff
Kommunikasiebestuurder: FAK
Tel: (012) 301 1777
E-pos: hannie@fak.org.za

Uitgereik namens:
Danie Langner
Besturende Direkteur: FAK