deur Peter de Graaf.
Nadat Nederland op het WK-voetbal de derde plek bereikt had, was het tijd voor de oranje Leeuw zijn jachtgebied naar elders te verleggen: het JP was aangebroken. ‘JP’ staat voor ‘Jongerenprojekt’  en is de naam van een studiereis vanuit de Lage Landen naar Suiderafrika en omgkeerd. Zij bestaat al sedert het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw .

De organisaties die dit projekt in het Noorden dragen, zijn de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) en de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting (VZACS). Aan Suiderafrikaanse kant is het projekt in goede handen bij Netwerk in Namibië en bij de FAK in Zuid-Afrika.

Zoals Totius gedicht heef,t is daar ‘n fyn mistieke eenheidsband’ tussen  Oranje(land) en Afrika deur alles heen. Om die band in stand te houden en te verstevigen worden studenten d.m.v. een breed opgezet programma ondergedompeld in zo veel mogelijk aspekten van de ontvangende landen, om en om in Vlaanderen en Nederland resp. Namibië en Zuid-Afrika.

Het programma omvat akademische, sociale en toeristische aspekten.  Tot welk aspekt het proeven van Kaapse wijnen dan wel Vlaamse bieren behoort, is nog niet geheel duidelijk. Uitgangspunt ist dat de reis (zo veel mogelijk) in het Eurokaans reps. Afronederlands plaatsvindt. is een uitdrukking die al snel door de deelnemers gebruikt wordt.

De leegte van Namibië, het aaien van ‘rooikatte’ ,  braaien met het lekkerste vlees, een Sêroefening bij de Puk, een speurtocht  langs historische gebouwen in Pretoria, het ATKV-projekt in Soweto, het konsentrasiekamp van Pietersburg, de prachtige natuur van Limpopo met zijn ZZ2-plantasies en belangwekkende lezingen over de geschiedenis, de politiek en het Afrikaans vormen enkele bestanddelen van een zeer smakelijke potjiekos. Gelukkig is de pot nog niet leeg, want ook de Weskaap zal nog bezocht worden, gedurende de laatste week van de vier weken durende, intensieve reis.

Hoewel zij nog niet ten einde is, wil ik, mede namens de groep van twaalf studenten en twee begeleiders, nu al graag allen danken die op wat voor wijze dan ook het JP-2014 tot een sukses maken. Graag verwelkomen wij in Juni/Juli 2015 ene groep van Suiderafrikaanse studenten in de Lage Landen.

Mede uit naam van mijn medebegeleider Sophie,
Peter de Graaf
www.zuidafrikahuis.nl