afrika-952x1024Gaan Afrika ooit ontwikkel en suksesvol moderniseer? Dis die kwelvraag van waarnemers wat sien hoe vinnig die bevolking van Afrika toeneem. Dis nie die eerste keer wat hierdie vraag gevra word nie.

Die Britse ekonoom, Thomas Malthus, was reeds in 1798 bekommerd dat die Britse bevolking baie vinniger as kosvoorsiening groei. Malthus se beroemde uitspraak was dat die “krag van bevolking sterker is as die krag van die land.”

Daarmee het hy bedoel dat die bevolking eksponensieel toeneem terwyl die kosvoorsiening net reglynig groei. Malthus se waarskuwing dat Brittanje hierom op ’n rampspoedige hongersnood afstuur, is nie bewaarheid nie, omdat die Nywerheidsrewolusie die land só laat ontwikkel het dat daar genoeg kos vir almal was om van te leef.

Die Nywerheidsrewolusie wat hierdie ontwikkeling, oftewel modernisering, aangedryf het, het mettertyd oor Europa versprei. Vanaf 1868 het Japan dit ook reggekry om te ontwikkel deurdat hulle Westerse wetenskap en tegnologie in ’n rekordtyd bemeester het. Daarna het geen ander beskawing vir bykans ’n eeu suksesvol gemoderniseer nie totdat die sogenaamde Asiatiese Tiere soos Singapoer, Taiwan, Suid-Korea en Hongkong vanaf die 1970’s op die Japanse manier met behulp van die “Westerse resep” ontwikkel het.

Islam en Afrika
Ná die einde van die Koue Oorlog in 1990 het China, en later Indië en Brasilië, begin ontwikkel, terwyl Rusland die afgelope jare ook ’n herlewing beleef het. Dit beteken dat net die Islam- en Afrika-blok nog nie suksesvol ontwikkel het nie, al het Arabiese lande met olie en Afrika met grondstowwe gedeeltelik ekonomies gegroei.

Waar die Islam-beskawing se trae vordering veral aan hulle premoderne waardestelsel toegeskryf word, is die rede vir Afrika se onvermoë nog onduidelik. Die antwoord op die “Afrika-vraagstuk” is moontlik reeds ontdek deur die Keniaanse intellektueel, Ali Mazrui. Hy het al in die 1960’s die teenstelling tussen die suksesvolle Japanse modernisering en die onsuksesvolle Afrika-pogings om te ontwikkel, duidelik uitgelig.

Mazrui het korrek uitgewys dat Japan se sukses te danke was aan hulle strategie om Westerse wetenskap en tegnologie oor te neem, maar nie die Westerse tale en kultuur nie. “Westerse wetenskap, Japanse gees” het die Japanners dit genoem. Al die ander sukseslande het later hierdie suksesresep gevolg. Daarteenoor het Afrika net die teenoorgestelde gedoen, sê Mazrui. Hulle het die Westerse tale en kultuur aangeneem, maar nie hul wetenskap en tegnologie nie.

Japanse resep
Soos Mazrui dit gestel het: “Afrika in sy geheel het die verkeerde dinge van die Weste oorgeneem – selfs die verkeerde dele van kapitalisme. Ons het die winsmotief oorgeneem, maar nie die ondernemingsgees nie. Ons het kapitalisme se materialisme geleen, maar nie die skeppende waagmoed nie.”

Die gevolg hiervan is dat, benewens ’n klein elite van verwesterde Anglo-Afrikane, die massa nie ontwikkel het nie. Hulle kón nie ontwikkel nie, omdat die Westerse tale prakties ’n onoorkomelike versperring tot die Westerse wetenskap en tegnologie was.

Die toekoms van Afrika lyk steeds donker, ten spyte van sekere ligpunte. Afrika staan tans in die pad van sy eie ontwikkeling en sal eers uit die Japannese suksesresep moet leer voordat hy daarin sal slaag om te ontwikkel.

Bron: Die Groot Debat, uit Maroela Media