Vier Afrikaans 90 in ’n opwindende elektroniese skole-kompetisie

deur Chrisna Nel.

Die Afrikaanse Skole-Ekspo is ’n opwindende elektroniese skole-kompetisie wat jaarliks vir leerders en onderwysers in Suid-Afrika en Namibië verskeie uitdagings bied. Die kompetisie fokus veral op leerders se kreatiewe hantering van Afrikaans. So word Afrikaans by die jeug op ’n kreatiewe en positiewe wyse bevorder.

Alle graad 6-12-leerders in Suid-Afrika en Namibië kan deelneem. Skole word aangemoedig om die leerders deur die skool te laat deelneem, maar individuele leerders se inskrywings sal nie weggewys word nie.

Die oorhoofse tema vir 2015 is Afrikaans 90. In 1925 het Afrikaans die amptelike taal in Suid-Afrika geword. In 2015 is Afrikaans 90 jaar lank al ’n amptelike taal. Wat beteken dit vir vandag se jongmense en hoe help hulle verseker dat Afrikaans oor ’n verdere 90 jaar nog sal bestaan en gebruik word?

Die sluitingsdatum vir alle inskrywings is 31 Julie 2015.

Inskrywingsgeld is soos volg: R20 per leerder per inskrywing, tot ’n maksimum van 5 inskrywings per kategorie. Dit beteken dus dat ’n leerder byvoorbeeld net 5 gedigte mag inskryf, maar dan ook 2 rubrieke kan inskryf. Die koste vir hierdie 7 inskrywings sal dan R140 wees. In die geval van groepinskrywings, betaal elke leerder in die groep R20,00 vir die inskrywing. Inskrywingsgelde is betaalbaar teen einde Julie 2015.

Leerders word volgens ouderdomsgroepe beoordeel. In elke afdeling en elke kategorie volgens die ouderdomsgroepe sal ’n wenner aangewys word. Die organiseerders behou egter die reg voor om, indien daar na hulle mening te min inskrywings in ’n kategorie is of as die standaard nie hoog genoeg is nie, nie ’n wenner in die spesifieke kategorie aan te wys nie.

Verskeie pryse is te wen en erkenning word aan elke deelnemer gegee in die vorm van ‘n deelnamesertifikaat, wat by skole se prysuitdelings oorhandig kan word. Mediablootstelling word gegee aan skole en wenners van afdelings.
Skole wat die meeste deelnemers, aantal inskrywings en wenners het, staan ’n kans om ’n wisseltrofee te ontvang. Die wenskole word bepaal ten opsigte van die deelnameprestasie. ’n Aspek soos die deelname aan ’n verskeidenheid van kategorieë word in ag geneem. Aan hoe meer kategorieë die skool deelneem, hoe groter is die kans om een van die wenskole te wees.

Rig navrae aan: Chrisna Nel by 012 301 1777/087 150 6505 of ekspo@fak.org.za