ZZ2 – ’n Organisasie wat sy gemeenskap dien

deur Prof Erik Holm.

Die handelsmerk ZZ2 is veral bekend vir tamaties – en dit is geen wonder nie. Amper elke tweede tamatie in Suid-Afrika word deur hierdie reuse boerdery geproduseer. Daarby is hulle ook nog groot produsente van avokado’s, uie, appels en pere asook die opwindende nuwe PinZ²yl -beesras.

PinZ²yl beesras

PinZ²yl beesras

Besoekers aan die plase kom algou agter dat die fenomenale sukses van die onderneming nie net te danke is aan goeie besigheidsbestuur en die omgewingsvriendelike “Natuurboerdery”-praktyke nie. Die gees en inspirasie hier verskil drasties van dié by die meeste industrieë. Die visie van die onderneming is: “ZZ2 wil die maatstaf van sukses in landbou wees, wat as lewende oop sisteem waarde vir al sy belanghebbers skep”.

 
Verskeie dinge val op as verrassend in hierdie visie. Daar word nie gepraat van geld en wins nie. Die lewende sisteem idee is vreemd in ons moderne tydvak van meganisasie en outomatisering. Verder ook die omgee vir al die belanghebbers eerder as net die self. Met belanghebbers kom mens agter word nie net eienaars en werknemers van die onderneming bedoel nie. Verskaffers, kliënte, vennote, omliggende gemeenskappe – selfs die staat en sogenaamde “kompetisie”-medeboere – word by ZZ2 beskou as belanghebbers na wie se belange ten beste omgesien moet word. Dit is die oop sisteem ingesteldheid.

 
Dit is inderdaad nie net lippetaal nie. Min boerderye in Suid-Afrika doen byvoorbeeld soveel vir hul arbeiders as ZZ2. Daar is mens-vriendelike behuisingsdorpies, mooi busse om die arbeid te vervoer, klinieke en kleuterskole maar veral, ’n respekvolle en humane omgangstyl wat in alle werksituasies ononderhandelbaar is. Geweldig baie word bestee aan opleiding – van in diens opleiding tot universiteitsbeurse en vakleerlingskappe. Ongeveer 1000 werknemers verlaat jaarliks ZZ2 se diens en hulle is almal beter gekwalifiseer as toe hul aanvanklik hier begin werk het. Sodoende lewer ZZ2 ’n baie groot bydrae tot die samelewing in terme van beter gekwalifiseerde werkers.

ZZ2 Kleuterskool

ZZ2 Kleuterskool

Die diens wat ZZ2 aan die gemeenskap buite sy fisiese grense lewer, is moeilik berekenbaar. Eerstens is ZZ2 ’n ware anker vir voedselveiligheid en -gesondheid ten opsigte van die produkte wat betroubaar geproduseer word. Die maatskappy stel ook ’n groot voorbeeld en is ’n ligpunt van onkreukbaar eerlike praktyke te midde van ’n see van wanpraktyke en korrupsie daar buite. Sy professionele veiligheidspersoneel sorg ook vir ’n feitlik misdaadvrye omgewing.

ZZ2-sekuriteit

ZZ2-sekuriteit

Behalwe vir die 8 000 werksgeleenthede teen ’n vergoedingskaal wat altyd bokant wetlike vereistes is, dra die boerdery by tot die stabilisering van die hele gemeenskap deur byvoorbeeld meer as 120 km provinsiale paaie op eie rekening in stand te hou. Met regionale markte wat produkte teen billike pryse aan bakkiesmouse verskaf, word ’n entrepreneursbedryf van R25 miljoen aan die gang gehou – inkomste vir ten minste 1 000 gesinne!

Mooketsi regionale mark

Mooketsi regionale mark

ZZ2 is gedurig besig met kleiner of groter projekte om agtergeblewe gemeenskappe te help om hulself te help. Indringerplante word beheer deur die gemeenskap toe te laat om dit te oes en as vuurmaakhout te verkoop. Nguni-beeskuddes word met PinZ²yl-bulle opgegradeer. Daar is ook gemeenskaplike wildsplaas en avokadoplaasontwikkelings. Alles word gedoen met die oog op drieledige volhoubaarheid: sosiaal volhoubaar, ekonomies volhoubaar en ekologies volhoubaar.

 
Dit gaan goed met ZZ2 en die onderneming groei van die Kaap tot Limpopo. Die manier waarop ZZ2 dinge doen, herinner mens op ’n manier aan die tegniek om langs ’n bok te kyk om dit raak te sien, of aan iets anders te dink om op ’n naam te kom. Deur op die gesonde verhoudings van ’n oop sisteem te konsentreer, gaan dit ekonomies goed met ZZ2.