DIE FAK SE KULTURELE DOENLYS VIR 2015

deur Dr Danie Langner.

Afrikanergesprekke word deesdae te veel gekenmerk deur waarteen ons is, in stede daarvan om duidelik te sê waarvoor ons staan.

Net in Januarie 2015 het Afrikaners se reeds ellelange kla-lysies met nog vier of vyf punte gegroei. Elkeen van die nuwe klagtes, wat wissel oor Afrikaans tot Zuma, het meriete. Die probleem is net alhoewel daar baie meriete vir ons kla-lysies is, dui dit ten diepste op ’n eksterne locus standi. Met so ’n lewenshouding word mens kort voor lank vasgevang in ’n verlammende slagoffermentaliteit. Dit is dan wanneer mens wil onttrek of die werklikhede ontken sonder om binne jou vermoë en invloedsfeer aan positiewe oplossings te werk.

Die FAK is nie ’n teen-organisasie nie, maar ’n positiewe vir-organisasie. Die feit dat Afrikaans onder druk is, Afrikanergeskiedenis gekriminaliseer word en dat Afrikaners steeds op soek is na lewensbeskoulike kohesie, is vir die FAK nie ’n bedreiging nie. Die FAK beskou dit eerder as geleenthede om in die 21ste eeu as ’n nuwe geslag Afrikaners nuwe antwoorde vir ou probleme te ontwikkel. Die FAK staan vir die ontwikkeling van ’n positiewe kultuurbegrip wat insluit die ontwikkeling van ’n eietydse lewensbeskoulike ideeraamwerk, dinamiese taal- en kultuurprojekte en die uitbou van Afrikanergeskiedenis. Vanuit ’n interne locus standi word eie verantwoordelik aanvaar, ’n nuwe kulturele selfvertroue ontwikkel en skep die FAK saam met vele ander Afrikanerorganisasies as eietydse pioniers ’n toekoms waar ons vry, veilig en voorspoedig kan wees.

Enkele hoogtepunte op die FAK se kulturele doenlys vir 2015 behels onder andere:

1. Afrikaanse taal en kultuur
• ’n Dokumentêr oor die stand van Afrikaans in Namibië word in samewerking met Chris Chameleon gedurende Maart verfilm en in Augustus op kykNET uitgesaai.
• Die Afrikaanse Ekspo word uitgebrei na Laer- en Hoërskole regoor SA en Namibië.
• ’n Afrikaanse werkswinkel word op 20 Februarie vir taal- en kultuurorganisasies aangebied sodat ons beter projekte kan koördineer, effektiewe standpunte oor Afrikaans kan stel en kreatief die standpunte kan kommunikeer.
• Op 8 Mei, die datum toe Afrikaans in 1925 amptelike landstaal geword het, bied die FAK ’n taalkongres aan.
• Die uitgee van ’n gedenkboek oor die hoëfunksieprestasies van Afrikaans die afgelope 90 jaar.
• Die verdere ontwikkeling van die Afrikaanse liedjietuin deur die oprig van gedenkborde en liedjietuinkonserte wat jong opkomende Afrikaanse sangers die geleentheid bied om op te tree.
• Die ontwikkeling van ’n plakkaatreeks met Afrikaanse gedigte en digters vir gebruik in  skole.
• ’n Afrikaanse feeskonsert 21 Mei op Potchefstroom
• Ondersteuning van die Afriduet-fees in Oktober 2015
• Afrikaanse studente besoek vanjaar Nederland en België as deel van die Jongerenprojek.
• Erkenning aan top Afrikaanse presteerders op die FAK prestige-aand.

2. Afrikanergeskiedenis
• Die FAK stel vanjaar die eerste  Internetmuseum vir Afrikanergeskiedenis bekend. So word Afrikanergeskiedenis toegangklik vir elke Afrikaanse huishouding. Dit sal   ’n noodsaaklike en regstellende naslaanbron sal wees vir skoolgeskiedenis.
• Ontsluiting van die FAK se argiewe en fotoversameling met unieke foto’s wat nog nooit vroeër gepubliseer is nie.
• Die uitgee van die FAK se historiese kultuurdagboek.
• Die ontwikkeling van ’n historiese plakkaatreeks oor hoogtepunte uit Afrikanergeskiedenis vir gebruik in skole.
• Beraad vir Geloftekomitees word in September.

3. NP van Wyk Louw-sentrum
• Die bekendstelling van die boek: Oor gemeenskap en plek: anderkant die onbehae, deur die FAK-voorsitter prof Danie Goosen, bied ’n platform waarmee die FAK ’n positiewe gemeenskapsbegrip ontwikkel.
• ’n Tweedag-opleidingskursus word ontwikkel om Afrikaanse taal- en kultuurorganisasies toe te rus om deel te neem aan die stryd om idees.
• Die NP van Wyk Louw-kultuuraand vind vanjaar op 11 Junie in Bloemfontein in samewerking met die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad plaas.
• Dertig  hoëprofiel-meningsvormers het reeds ingewillig om in 2015 op die NP van Wyk Louw-sentrum se Standpunteblad oor verskeie aktuele sake wat Afrikaners raak, te skryf.

Die FAK se uitnodiging aan elke Afrikaner is om nie op die kantlyn te bly staan nie. Ondersteun Afrikanerorganisasies wat ook vir jou kinders en kleinkinders toekomshoop wil skep. Aanvaar vanuit ’n interne locus standi medeverantwoordelikheid om ons kosbare kulturele bates in beskerming te neem en vir die volgende geslag Afrikanertjies positief uit te bou.