Tienpunt- aksieplan vir erfenisbewaring

deur Flip Buys

Die Solidariteit Beweging het ’n tienpuntplan bekendgestel om die oplaaiende krisis oor die vandalisering van Afrikanerstandbeelde en -monumente te hanteer. Die plan behels kort-, medium- en langtermynaksies en gaan oor die volgende paar weke verder verfyn word.

Die voorsitter van die Solidariteit Beweging, Flip Buys, sê dat die aksieplan noodsaaklik geword het in die lig van die landswye voorvalle van beskadiging van Afrikaner-erfenisse wat die afgelope twee weke voorgekom het.

1. Steun die Erfenisstigting deur R100 000 te skenk

Die Beweging steun die Erfenisstigting se projekte om Afrikaner-erfenisse te bewaar en skenk as ’n eerste stap ’n honderdduisend rand wat die stigting kan aanwend vir herstelwerk aan beskadigde monumente. Solidariteit, AfriForum en die Helpende Hand is lede van die Erfenisstigting en gaan alles in ons vermoë doen om die Erfenisstigting onder leiding van Sonja Lombard te help om die stigting se uitvoerende vermoë uit te bou in die lig van die groeiende werksaamhede. Daarmee saam ondersteun ons ook ander bewaringsorganisasies se projekte om erfenisse in stand te hou en te bewaar.

2. Dring aan op polisiebeskerming vir standbeelde

Ons het reeds die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gevra om die beskerming van standbeelde op te skerp en om sterk teen oortreders op te tree. Dit sal voorkom dat wetteloosheid uitbrei en sal verseker dat almal binne die raamwerk van die wet optree. Ons het die Erfenisstigting ook gevra om die departement van kuns en kultuur te kontak om toe te sien dat die departement sy verantwoordelikhede nakom.

3. Hofaksie

Die Solidariteit Beweging gaan die hooggeregshof dringend nader om die EFF te verbied om EFF-lede aan te hits om misdaad te pleeg deur standbeelde te beskadig. Die aanhitsing om ’n misdaad te pleeg is op sigself ’n kriminele oortreding en is boonop roekeloos onverantwoordelik in hierdie gespanne tyd. Indien nodig, sal AfriForum weer sterk optree soos wat hy in die verlede gedoen het toe konsentrasiekampterreine in Winburg en Mafikeng verwaarloos en geskend is.

4. Beplanningsberaad deur FAK en Erfenisstigting

Buys het die FAK gevra om ’n dringende beraad oor erfenisbewaring te reël sodat beplanning oor die hantering van die krisis en die toekomstige bewaring van standbeelde en monumente gedoen kan word. Dit sal in oorleg met die Erfenisstigting gedoen word en sal deel vorm van die stigting se eie beplande gesprekke met alle belanghebbendes oor die hantering van die krisis.

5. Fondswerwing

Instandhouding van standbeelde en monumente het die afgelope paar jaar toenemend ’n probleem geword. Die probleem kan toegeskryf word aan verwaarlosing deur die owerhede en die koste verbonde aan onderhoud. Hoewel dit uiters jammer is dat die krisis ontstaan het, kan die huidige bewustheid tog die geleentheid skep om die publiek bewus te maak van die behoefte wat ontstaan het om monumente en erfenisse te onderhou en om lede van die publiek te vra om geldelik by te dra tot die herstel, onderhoud en bewaring van ons erfenisse. Mense wat ’n bydrae wil maak, kan hul name en die woord “skenk” na 42315 SMS, waarna hulle deur AfriForum gekontak sal word. Die fondse wat op dié manier ingewin word, sal direk aan die Erfenisstigting oorbetaal word vir die herstel en onderhoud van monumente. AfriForum het ook aangebied om die Erfenisstigting by te staan met fondsinsamelingsaksies.

6. Openbare bewusmaking en steunwerwing

Dit is nodig dat ’n openbare veldtog geloods moet word om mense bewus te maak van die belangrikheid van die bewaring van ons erfenisse. Steun moet ook gewerf word vir die talle projekte wat reeds landswyd onderneem word. Ons benadering is om in ’n gees van wedersydse erkenning en respek onsself te beywer vir erfenisbewaring. Terselfdertyd stel ons dit duidelik dat die eensydige verskuiwing of verwydering van ons kultuurerfenisse nie aanvaarbaar is nie en sterk teengestaan sal word.

7. Betrokkenheid

Ons gaan die Beweging se sowat 300 000 lede (dit wil sê lede van Solidariteit, AfriForum en die Helpende Hand) vra om aktief te help om erfenisprojekte landswyd en met raad en daad te ondersteun. Hierdie ondersteuning kan begin deur besoek te bring aan die naaste museums, standbeelde en monumente en om hulp aan te bied waar dit benodig word. Die gemeenskap verkeer soms onder die wanindruk dat die staat hierdie erfenisse bewaar, wat nie die geval is nie en die enigste oplossing is om self verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. AfriForum ondersteun byvoorbeeld reeds geldelik die instandhouding van bepaalde konsentrasiekampterreine en monumente soos byvoorbeeld die Vegkop-terrein naby Heilbron.

8. Geskiedenisbevordering

Dit het die afgelope ruk duidelik geword dat groot onkunde oor die geskiedenis heers. Daarom beplan die Beweging verskeie projekte om meer kennis oor die geskiedenis te versprei. Ons mag nie toelaat dat die Afrikaner se geskiedenis gekriminaliseer word nie en dit is nodig om die verlede in perspektief te stel. Ons moet ook die ANC se poging teenstaan om hul weergawe die amptelike weergawe van die verlede te maak. Die FAK gaan gevra word om spesiale verantwoordelikheid te neem om geskiedeniskennis onder skoolkinders te bevorder, terwyl Kraal Uitgewers se geskiedenispublikasies ook spesiale aandag gaan geniet.

9. Gesprekke met die regering

Die Beweging wil met die regering praat oor die bewaring van erfenisse volgens wetlike riglyne, en sal daarop aandring dat die staat sy bewaringsverantwoordelikhede teenoor ons as belastingbetalers nakom. Verder sal ons graag deelneem aan die minister van kuns en kultuur se beoogde beraad op voorwaarde dat dit ruimte vir almal se standpunte sal bied en dat dit nie net ’n forum sal wees vir verdere aanvalle op die Afrikaner en ons geskiedenis nie. Ons benadering by so ’n beraad sal weereens wees om wedersydse erkenning en respek te bevorder.

10. Langtermynoplossings

Dit is duidelik dat langtermynoplossings gevind sal moet word vir die volhoubare bewaring van veral Afrikaner-erfenisse. Terwyl ons daarop aandring dat die betrokke owerhede hul wetlike plig moet nakom om monumente te beskerm en in stand te hou, sal Afrikaners self groter verantwoordelikheid daarvoor moet aanvaar. Daar is baie monumente wat nie deur die staat ondersteun word nie en wat nou al vir jare verwaarloos word. Die uitdaging wat die ligging van sommige standbeelde en monumente bied, verg spesiale aandag en blywende oplossings sal daarvoor gevind moet word. Die Erfenisstigting as die Beweging se bewaringsvennoot en plaaslike bewaringsorganisasies sal hieroor geraadpleeg word.