FAK Prestige-toekenning vir uitnemende leierskap: Tommie van Zyl

’n Leier skep betekenis relevant tot sy uitdagings op grond van integriteit. In hierdie beginsel lê ’n groot deel van Thomas Dreyer van Zyl se leierskapsukses opgesluit.

Hy is ’n afstammeling van Willem van Zyl en sy vrou Christine wat in 1699 Nederland verlaat het en deur die VOC in die Kaap die Goeie Hoop aangestel is as assistent-hooftuinier op die plaas Rustenburg naby Rondebosch. Van daar het sy voorsate noordwaarts getrek totdat hulle wortel geskiet het in 1908 op Boekenhoutsbult in die Mooketsi-vallei naby Tzaneen. Dit is vandag deel van die uitgebreide ZZ2-boerderybelange. Tommie van Zyl het daar grootgeword en boer self daar sedert 1990. Dit ’n miernes van bedrywighede gedryf deur ywer en doelgerigtheid.

Op die bedryfsvlak toon hy uitsonderlike visie: hy het die vermoë om verby die huidige omstandighede en verby tydelike terugslae te kan kyk en moontlikhede ver anderkant die visie van sy kollegas en tydgenote te sien. Dit is gegrond op sy kennis van, en belangstelling in, ’n wye verskeidenheid van dissiplines, vanaf die landboukunde tot bestuur, navorsing tot die vormende waarde van die antieke wysgeërs, die argeologie tot eietydse politiek en geskiedenis. So het hy daarin geslaag om ’n wêreldklassisteem vir volhoubare boerdery te ontwikkel.

Op sosio-ekonomiese vlak het hy die moontlikhede van samewerking tussen uiteenlopende groepe ingesien, met die gevolg dat ZZ2 internasionaal verbind is met toonaangewende produsente, navorsers, bedrywe en organisasies wat die organisasie ’n staanplek gee op die wêreldterrein.

Op plaaslike terrein staan ZZ2 bekend as ’n organisasie sonder politieke motiewe, wat homself as ’n onlosmaaklike deel van sy plaaslike gemeenskappe sien. So is daar talle kleiner en groter samewerkingsprojekte met plaaslike gemeenskappe en instansies, en ZZ2 se sosiale geleenthede en formele funksies omarm die plaaslike gemeenskappe in onkritiese buurmanskap.

Dit is vir een mens onmoontlik om al hierdie dinge te doen sonder die entoesiastiese meelewing van baie ander mense. Hierin lê ’n groot sleutel van sy sukses. Hy het die vermoë om sy personeel, vanaf die senior bestuur tot die man in die lande of die vrou in die pakhuis, met die uiterste respek en vriendelikheid en sonder die geringste sweem van onderskeid te behandel: beleefd, belangstellend en ondersteunend. Sy taalvaardigheid in Sotho en sy begrip van die tradisionele kultuur lei tot kultureel-ingeligte optrede, en hy bevestig aan almal dat hul bydrae waardevol is en op prys gestel word.

Die FAK vereer Thomas Dreyer van Zyl vir sy universele lewens- en wêreldbeskouing wat veel verder strek as eiebelang en eietydsgebonde insigte. Dit spruit enersyds uit sy onwrikbare geloof en beginselvaste optrede, wat nie maar mooi woorde en uitdrukkings omvat nie, maar uit ’n karakter spruit wat uit ’n beginselvaste bloedlyn stam, altyd op die Woord geskoei. Sy leierskap verteenwoordig ’n model wat vir ’n toekomstige Suid-Afrika navolgenswaardig is.