HB en MJ Thom Prestige-toekenning vir die bevordering van Afrikaanse onderwys en opleiding: Daan Potgieter

Daniël Gerhardus Cornelis Potgieter voltooi in 1984 sy studies aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. In 1985 verwerf hy die Hoër Onderwys Diploma (nagraads), in 1986 die BA Honneurs in Geskiedenis en in 1993 die diploma in onderwysbestuur.

Hy begin sy onderwysloopbaan in 1989, na twee jaar verpligte militêre diensplig, aan die Afrikaanse Hoër Seunskool as Geskiedenisonderwyser. Hy was onder andere streeksmoderator vir graad 10- en 11-geskiedenis en het ’n referaat oor die geskiedenis by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika gelewer. Hy word met ’n merietetoekenning van die destydse Transvaalse Onderwysdepartement bekroon.

In 1994 word hy deur die beheerliggaam tot koshuis-departementshoof bevorder en vanaf 1995 was hy ook departementshoof van geesteswetenskappe. Hy dien vanaf 2007 tot 2010 as die adjunkhoof aan die Afrikaanse Hoër Seunskool.

Vanaf 2009 tot met sy vertrek vanaf die Afrikaanse Hoër Seunskool aan die einde van 2010, was hy lid van die beheerliggaam spesifiek gemoeid met dissipline en regsake, finansies, begrotings, tenders en koshuisaangeleenthede.

Op 1 Januarie 2011 aanvaar hy die pos as die vierde amptelike hoof van Hoërskool Waterkloof. Sedert sy aanstelling spog die skool met ’n pragtige terrein en ’n wêreldklaskoshuis op die skoolgrond. Die droom van ’n eie koshuis het vir meer as tien jaar gesloer en in sy derde jaar as hoof het Hoërskool Waterkloof sy eie koshuis op die terrein gebou. Onder sy leiding is die bou van ’n skoolswembad en astro-oppervlak vir hokkie tans besig om te realiseer.

Sy visie om van Hoërskool Waterkloof die leiers in tegnologiese ontwikkeling te maak, het vrugte afgewerp en die skool is vandag die enigste openbare skool wat tablette op groot skaal vir onderrig aanwend.

Hy word gereeld genader om as spreker en kundige op te tree oor ’n verskeidenheid sake soos e-leer in onderwys, nuwe onderwyspraktyke, sosiale media en die effek daarvan op leerders, die verantwoordelikheid van ouers en geskiedenis as verpligte skoolvak, en insette vir beleidsformulering te lewer.

Die FAK vereer Daan Potgieter vir sy bydraes op verskeie plaaslike en selfs internasionale forums tot die behoud van Afrikaanse onderrig in Suid-Afrika. Op hiérdie gebied is hy ’n baanbreker en vreeslose voorloper.

Die digter Opperman se vers “Negester en Stedelig” is in kern van toepassing op sy siening van hoe die onderwys die leerder moet rig:

Watter kaart of watter ster sal ek jou wys om veilig deur die grysland heen te reis? Onthou altyd aan jou dade grens ’n ewigheid; gee sin aan die voorgeslagte deur die eeue heen, besef jy is ’n vegter weer van die begin, alleen;

en mag die Suiderkruis en Negesterre witter as die stedeligte in jou siel bly skitter.