100 000 name vir Afrikanergeskiedenis

27 09 2013 ARTIKEL VOLKSBLAD Geloof en gebed was die Voortrekkers se enigste behoud. Donderdagaand is die gelofte deur lede van die Viertrek-gedenktrek op die selfde plek voorgelees as 175 jaar gelede die aand voor die slag van Bloedrivier. Hier bid Jandre du Plessis van Pretoria voor hy gaan slaap. Foto: CONRAD BORNMAN/FOTO24 Storie: Pieter Steyn

Dit is ou nuus dat Afrikanererfenisse bedreig word en skoolgeskiedenis verdraai word.

As Afrikaners staar ons egter drie keuses in die gesig: 1. Aanvaar maar net gelate ons lot; 2. Praat die regering na; of 3. Neem verantwoordelikheid en beskerm en bevorder ons geskiedenis self. Die FAK kies volkome opsie 3 en is trots op ’n reeks geskiedenisprojekte!

Hierdie Geskiedenisbevorderingsprojekte sluit in:

 

Hulp aan onderwysers

Navorsing wat deur die FAK onderneem is, het bevind dat die deursnit Afrikaner-geskiedenisonderwyser ’n daadwerklike behoefte het om goeie onderrig aan te bied en ’n feitelik-korrekte weergawe van die verlede weer te gee. Swak handboeke, gebrekkige ondersteuning vanaf die staat en selfs gebrekkige onderrig op universiteit laat onderwysers egter erg in die steek.

Die FAK gaan dus in 2016 Afrikanergeskiedenis in beskerming neem deur o.a. daadwerklike ondersteuning aan Geskiedenisonderwysers te verleen.

Praktiese hulpmiddels wat insluit addisionele bronne tot handboeke, die Afrikanergeskiedenis internetmuseum, geskiedenismuurkaarte vir klaskamers, kort Youtube video’s, ’n Afrikanergeskiedenis toepassing (App) vir slimfone, asook ’n voltydse FAK-personeellid, opgesaal met die taak om Geskiedenisonderwysers te ondersteun, is enkele wyses waarop die FAK ondersteuning gaan bied aan onderwysers in die klaskamers.

 

Afrikanergeskiedeniswebblad

Die webtuiste www.afrikanergeskiedenis.co.za is deur die FAK geskep en word deurlopend opdateer en in stand gehou. Die webtuiste is letterlik ’n Afrikaner- internetmuseum wat bestaan uit ’n oorvloed Afrikanergeskiedenis.

Inhoud van die webtuiste sluit in biografiese profiele van Afrikanerleiers, asook geskiedenis-lesplanne. Hierdie lesplanne is in lyn met die huidige Suid-Afrikaanse geskiedeniskurrikulum en het ten doel om Afrikaanse geskiedenisonderwysers te help, deurdat hulle die lesplanne eenvoudig kan aflaai en kan gebruik om ’n klas mee aan te bied.

Die FAK wil graag deurlopend die biografiese profiele, asook die lesplanne opdateer en uitbrei.

 

Afrikanergeskiedenis Toepassing

 Die FAK met sy ryk argief en reuse versameling geskiedkundige bronne, besit die hart van Afrikanergeskiedenis, reeds opgeneem in die Afrikaner-internetmuseum beskikbaar by www.afrikanergeskiedenis.co.za. Om hierdie geskiedenis egter meer toeganklik te maak, veral vir geskiedenisonderwysers en skoolkinders, is die FAK tans besig met die ontwikkeling van ’n Afrikanergeskiedenis toepassing (app). Hierdie toepassing gaan dit moontlik maak vir kinders en onderwysers om d.m.v. van ’n slimfoon of tabletrekenaar toegang te hê tot die FAK se Afrikanergeskiedenisversameling.

 

Ontwikkeling van Groot Trek bordspeletjie

Geskiedenis is belangrik en baie interessant, maar meestal beperk tot die klaskamer en soms ’n storie of twee deur oupa of ouma. Die FAK is tans besig om uitputtende skoolwerk te verander in ’n opwindende Groot Trek bordspeletjie vir oud en jonk! Leer ken die trekkerleiers, die trekroetes, die veldslagte en vele meer deur hierdie bordspeletjie!

 

Geskiedenisdagboek

Die FAK-geskiedenisdagboek, opgestel deur professor Jaap Steyn, word reeds langer as ’n jaar suksesvol op sosiale media gepubliseer. Hierdie geskiedenisdagboek reflekteer op ons verlede en plaas waardevolle perspektief op noemenswaardige gebeurtenisse in ons geskiedenis. Die geskiedenisdagboek gaan in 2016 opdateer en gepubliseer word as ’n boek.

 

FAK Prestige-trofees aan Geskiedenisstudente

Die FAK beloon jaarliks hoërskoolkinders wat presteer in Geskiedenis met ’n FAK Prestige-toekenning. Hierdie toekennings gaan in 2016 weer deur die FAK toegeken word en sodoende skoolkinders beloon vir hul belangstelling en prestasie in geskiedenis op skool.

 

Oorsprong van Afrikaans-toer

Die behoefte vir jongmense om meer te leer van die geskiedenis en herkoms van Afrikaans word al hoe meer voor die hand liggend. Die wortels van Afrikaans lê egter in Europa, en alhoewel mens alles uit boeke kan leer, was dit tot nou bykans onmoontlik vir die gemiddelde Afrikaanssprekende om dit self te kon beleef.

Die FAK wil graag in 2016 begin om twee keer per jaar ’n toer aan te bied na Nederland, Duitsland en Frankryk en ’n volledige toergroep van 20–30 mense blootstelling gee aan die oorsprong van Afrikaans. Een groep sal bestaan uit hoërskoolkinders, en die ander groep uit studente.

Die toer sal duur vir sowat 10 dae en geskiedkundige landmerke sal onder meer insluit, die Jan van Riebeeck-huis, die VOC-hoofkantoor, universiteite, asook museums soos die Rijksmuseum, die Anne Frank-huis, die Louvre en vele meer.

 

Inspan van sosiale media geskiedenis te bevorder

Die FAK het reeds sowat 17 000 volgelinge op Facebook en streef daarna om elke volgeling te vermaak met interessante feite en geite uit ons geskiedenis. Die FAK plaas daagliks nuwe inligting op Facebook en kommunikeer ook belangrike gebeure, funksies en nuwe publikasies aan ons vriende.

 

Youtube video’s oor Afrikanermonumente en erfenisterreine

Ter ondersteuning van geskiedenisonderwysers, gaan die FAK in 2016 ’n reeks You Tube video’s vervaardig. Hierdie video’s gaan kort en kragtig wees en die geskiedenis van Afrikanermonumente en erfenisterreine bondig saamvat. Enige een wat meer wil weet van die geskiedenis kan op You Tube gaan en na die video’s kyk.

 

Ondersteuning van plaaslike erfenisbewaring

Die FAK is betrokke by die ondersteuning van heelwat plaaslike erfenisorganisasies, wat insluit: Bloedrivier Geloftekomitee – spesifiek m.b.t. Wasbank waar die gelofte die eerste keer afgelê is; Vegkop naby Heilbron; Vriende van die Tolhuis; Valsrivier Erfenisstigting, spesifiek vir die beveiliging en instandhouding van die Kroonstad konsentrasiekamp; Doornkloof en Wemmershoek Voortrekkermuseums; en die Karel Landman Voortrekkermonument.

In 2016 gaan die FAK ’n Handleiding vir Plaaslike Erfenisbewaring saamstel ten einde gemeenskappe in staat te stel om Afrikanererfenisse volgens beste praktyke te bewaar. Die handleiding gaan gratis aan ons Erfenisvennote in plaaslike gemeenskappe versprei word. Die FAK ondersteun ook die instansies finansieel waar moontlik.

 

Die FAK gaan vanaf 16 November tot 16 Desember interessante feite oor Geloftedag op sosiale media plaas. Besoek gerus https://www.facebook.com/FAK01/ en vier saam met ons Geloftemaand.

 

Die departement van onderwys stel handboeke vry met ooglopende foute rakende Afrikanergeskiedenis.

Afrikanergeskiedenis word blatant gekriminaliseer en skoolkinders word geïndoktrineer. Suid-Afrika se geskiedenis bestaan tog nie net uit swart helde en wit skurke nie!

Die FAK loods hiermee ’n petisie vir die Departement van Onderwys om billike en gebalanseerde geskiedenis in skoolhandboeke te publiseer.

Laat JOU stem tel en ***Sms: F A K Stem & Jou Naam na 45730*** Deel ook asb. die petisie met jou vriende.