Rapportryerbeweging – Die President se visie

Tydens die onlangse landsberaad van die Rapportryerbeweging (hierna genoem die RRB), is Johan Roos van Newcastle verkies tot President van die Beweging. Hy neem die leisels oor by Ruurd van der Wal, wat na ses jaar die tuig as President neerlê.

FAK

Die RRB wil graag van die geleentheid gebruik maak om Ruurd te bedank vir die besielende wyse waarop hy die Beweging gelei het. Die samewerkingsooreenkoms wat onder sy leiding met die FAK, Die Dameskring en Die Vryburgers gesluit is, was verseker een van die hoogtepunte tydens sy tydperk as President. Die RRB is verheug dat hy bereid is om met die projek voort te gaan.

’n Uitstaande kenmerk van die onlangse landsberaad was die groot hoeveelheid jong lede wat teenwoordig was. Gaste het daarvan melding gemaak en was beïndruk. Dat die RRB al hoe meer ’n tuiste word vir die jonger garde, is verder bevestig met die instelling van vier nuwe Provinsiale raadslede met ’n gemiddelde ouderdom van ongeveer vyf-en-dertig jaar. Jong mense voel tuis in die RRB, want hier kan hulle absoluut onbevange Afrikaner wees, gesellig saam met geesgenote verkeer en sake van belang bespreek. Mag ons gedurende die termyn wat op ons wag, ’n reuse sprong na vore gee deur te kapitaliseer op dit wat tans in die RRB plaasvind.

Die liefde vir ons taal, Afrikaans, het tydens die landsberaad sterk na vore gekom. Beraadgangers het oor die algemeen die standpunt ondersteun dat Afrikaans as onderrigtaal by universiteite, en as ’n taal wat reeds tot hoëfunksietaal ontwikkel is, beskerm moet word. Indien nie, loop ons die gevaar dat Afrikaans ook op skoolvlak die knie sal moet buig. Dit moet ten alle koste vermy word.

In Suid-Afrika vandag is die Afrikaner op alle terreine onder druk. Ons ervaar dit daagliks en sien wat die Regering van die dag doen; selfs die Grondwet word geminag! Dit is nie nodig om hierop uit te brei nie, want almal is deeglik hiervan bewus. Ons sal net doodeenvoudig nouer moet saamwerk en saamstaan om die probleme die hoof te bied.

Godsdiens op skoolvlak is ook van tyd tot tyd onder druk. Die RRB is baie trots op sy vlagskipprojek, die Bybelvasvra vir Laerskool-leerlinge. Meer hieroor onder die Bybelvasvra-gedeelte van die webblad. Die terugvoering wat ons van spanleiers en leerlinge ontvang, selfs van deelnemers wat nou al in beroepe staan, is ’n belewenis. Die Bybelvasvra beteken baie meer vir leerlinge as wat dit op die oog af blyk te wees. Roos sal graag wil sien dat die Bybelvasvra nie net by skole nie, maar ook by kerke baie sterk bemark word.

By watter kultuurorganisasie kan Christenskap nog so uitgeleef word soos in die RRB, deur eenvoudig betrokke te raak by die Bybelvasvra?

Die RRB strewe ook daarna om op korpsvlak ’n gebalanseerde geskiedenis aan leerlinge tuis te bring. Geskiedenis op skoolvlak is, selfs in die handboeke, baie misleidend. RRB-korpse neem leerlinge uit op bv. Geskiedenis-uitstappies, plekke van belang word in die area besoek en bespreek. Nabootsing van skyngevegte word aangebied. Die belangrikheid om leerlinge en selfs hul ouers by bogenoemde korpsaksies te betrek, kan nie genoeg by RRB-korpse beklemtoon word nie. Die Afrikaner kan immers baie trots op sy geskiedenis wees en dit onbeskaamd uitleef. Dit moet oorgedra word aan die volgende generasies.

’n Volk wat nie sy Bybel en Geskiedenis ken nie, loop die gevaar om tot niet te gaan!

In Suid-Afrika kan ons nie langer sit en wag om te sien wat gaan gebeur nie. Ons kan nie bekostig om draadsitters te wees nie. Hande moet gevat word van Tafelberg tot by die Limpopo. Kultuurorganisasies en burgerregte-organisasies, soos Afriforum, moet deurgaans versterk en ondersteun word, en moet die pad aanwys tot nouer samewerking op alle terreine, tot voordeel van ons Christenskap en land Suid-Afrika.